Technologie: Klient w bankowym organizerze

BANK 2011/09

Istotą nowoczesnego zarządzania jest umiejętność kategoryzowania obiektów pod kątem ich cech wspólnych dla danego działania. Na takich przesłankach opiera się proces segmentacji klientów banków: w niektórych analizach bezrobotny z przedmieść może znaleźć się w tej samej grupie, co doskonale prosperująca sieć sklepów. I bynajmniej nie będzie to błąd systemu...

Henryk Morawiński

Podstawowym wyzwaniem dla systemów zarządzania tożsamością klientów jest zachowanie równowagi między kategoryzacją a indywidualizacją poszczególnych użytkowników. Samo tworzenie dość ogólnych kategorii klientów, takich jak np. wiek, miesięczne przychody czy wykonywany zawód, to rozwiązanie zupełnie nieprzystające do elastycznego rynku produktów finansowych. Z drugiej strony to właśnie te elementy tożsamości klienta stanowią niezbędną “mapę drogową”, pozwalającą wstępnie sprecyzować ofertę już na początku procesu sprzedaży. W przypadku bankowości powszechnej niemożliwością jest indywidualne tworzenie wizerunku każdego klienta od zera, bez oparcia na wspomnianych koordynatach. Pytanie brzmi zatem: jak segmentować klientów, aby dane były z jednej strony uporządkowane, a z drugiej umożliwiały elastyczne kształtowanie oferty?/p>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: