Technologie: Komunikacja napędza biznes

BANK 2013/05

Osiągnięcie znaczących oszczędności przy jednoczesnej optymaliz acji funkcjonowania biznesu to w czasach kryzysu nadrzędny priorytet każdej organiz acji. Obecnie przedsiębiorstwa nastawione na redukcję kosztów we wszystkich m ożliwych obszarach szukają wymiernych oszczędności również w sferze wydatków telek omunikacyjnych. Netia, specjalizując się od ponad 20 lat w ofercie dla biznesu, posiada usługę, która pozwala zoptymalizować funkcjonowanie firmy, przyczyniając się tym samym do uzyskania redukcji wydatków.

Oszczędności inwestycyjne

Komunikacja to jeden z kluczowych elementów prowadzenia biznesu. Jest ona niezbędna zarówno w aspekcie szeroko rozumianych kontaktów międzyludzkich, jak i sprawności oraz szybkości wymiany informacji, podejmowania decyzji, reagowania na nieprzewidziane sytuacje. Usługa Netia Office Anywhere ™ to narzędzie zintegrowanej komunikacji posiadające liczne funkcje łączące zalety rozwiązania Microsoft Lync 2013 z telefonią stacjonarną dostarczaną przez Netię.

Usługa jest świadczona w chmurze, co w praktyce oznacza, że przejście na Netia Office Anywhere™ nie wymaga od firmy żadnych nakładów inwestycyjnych – firma ponosi jedynie koszty operacyjne. Brak kosztów inwestycyjnych oznacza dla przedsiębiorstwa realną oszczędność.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: