Technologie – Linux Polska: Analiza przepływów finansowych: poszerzenie pola walki

NBS 2017/05

Analityka w obszarze bankowości ewoluuje za sprawą trzech głównych czynników: oczekiwań klientów, technologii i regulacji prawnych. Tradycyjne funkcje i techniki analizy przepływów, pełniące rolę służebną wobec działalności operacyjnej polegającej na finansowaniu inwestycji podmiotów prawnych i potrzeb klientów detalicznych mają się bardzo dobrze.

Marcin Jaworski,
Starszy Architekt Rozwiązań,
Linux Polska Sp. z o.o.

Wyniki analizy transakcji wciąż z powodzeniem wykorzystywane są przez działy sprzedaży i marketingu m.in. jako: podstawa oceny ryzyka kredytowego, praktyczne kryterium segmentacji, wyznacznik wartości klienta (Life Time Value), czy predyktor rezygnacji z dotychczasowych usług – wszystko to w walce o pozyskanie klienta, utrzymanie go i optymalizację oferty.

Z uwagi na sukces technologii umożliwiających analizę danych o dużej skali w czasie rzeczywistym, analiza przepływów finansowych wykracza dziś poza funkcję tradycyjną, instrumentalną wobec sprzedaży usług. Obecnie analiza bieżących zleceń transakcyjnych dokonywana jest „w locie” przez komórki odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Jej celem jest przeciwdziałanie oszustwom, które degradują w oczach klientów wiarygodność banku jako partnera biznesowego.

Nowe regulacje prawne, w tym Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317), a także nowe standardy sprawozdawczości finansowej (pliki JPK), dodatkowo tworzą sprzyjający kontekst dla poszerzenia pola walki z nadużyciami przy pomocy analizy przepływów, w których uwaga skupia się już nie tylko na indywidualnych podmiotach, lecz na kompleksowych relacjach między nimi. W sukurs tym wymogom przychodzi technologia, między innymi analiza grafów.

Świadomość zagrożeń wynikających z nieuczciwych praktyk dotyczących prania brudnych pieniędzy skłania banki do tworzenia wyspecjalizowanych komórek AML i wykorzystania wyspecjalizowanych algorytmów opartych na uczeniu maszynowym, wbudowanych w wiodące na rynku rozwiązania dedykowane przeciwdziałaniu oszustwom finansowym.

Retrospektywna analiza zaewidencjonowanych transakcji, zgodna z rekomendacjami FATF w zakresie badania klienta, przechowywania dokumentacji i raportowania transakcji podejrzanych, pozwala na wykrywanie przepływów powiązanych, prób rozbijania transakcji na kwoty podprogowe (poniżej 15 tysięcy euro), identyfikację klik finansowych na podstawie przepływów w zamkniętych obwodach. Nowoczesna bankowość ma dziś do dyspozycji całą gamę narzędzi analitycznych, które wykraczają poza rozwiązania komercyjne.

wykres.1_Strona_090

 

Udostępnij artykuł: