Technologie Microsoft w radomskich szkołach

Finanse i gospodarka / Samorząd

Urząd Miasta w Radomiu i firma Microsoft podpisały dzisiaj umowę Education Alliance Agreement. To pierwszy tak kompleksowy projekt współpracy w obszarze edukacji pomiędzy Microsoft a władzami miasta.

Porozumienie to oznacza systemową zmianę w zarządzaniu oświatą w Radomiu, a także szkolenia dla dyrektorów w zakresie kierowania szkołą jako nowoczesną organizacją oraz warsztaty dla pedagogów z wykorzystania nowych technologii w nauczaniu.

 

120702.microsoft.550x366

Na zdjęciu od lewej: Leszek Pożyczka – Dyrektor Wydziału Edukacji Sportu i Turystyki UM, Artur Rudnicki – Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, Krzysztof Ferensztajn – Wiceprezydent miasta Radomia, Piotr Marczuk -Dyrektor ds. Polityki Korporacyjne W Microsoft, Małgorzata Snarska – Szef Programu Microsoft Partners in Learning. Fot. Marian Strudziński UM Radom

„Radom stawia na innowacyjne nauczanie. Zastosowanie technologii Microsoft zwiększy konkurencyjność naszych szkół i przede wszystkim wpłynie na dużo lepsze przygotowanie młodzieży do kolejnych etapów ich edukacji. Nauczycielom będzie zaś dużo łatwiej przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.” – powiedział Prezydent Miasta – Andrzej Kosztowniak.

Władze miasta dostrzegając potrzebę rozwoju nauczania stacjonarnego i on-line oraz współpracy nauczycieli i uczniów przy wykorzystaniu TIK oraz mając świadomość, że gwałtowny rozwój technologii wymaga przekształcenia nauczania, uczenia się i praktyki, wyszły naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców a także nauczycieli i rozpoczęły współpracę z firmą Microsoft w dziedzinie edukacji.

Microsoft to lider w dziedzinie nowoczesnych technologii. Firma od lat aktywnie wspiera upowszechnianie wykorzystywania narzędzi informatycznych w edukacji i angażuje się w działania na rzecz rozwoju tego sektora prowadząc projekty takie jak Szkoła Nowych Technologii i Innowacyjny Nauczyciel, Innowacyjna Szkoła w ramach międzynarodowego programu Microsoft Partners in Learning realizowanego w 115 państwach.

„Program Partners in Learning to główny projekt wsparcia przez Microsoft pedagogów, szkół, władz w efektywnym przygotowywaniu uczniów do zaistnienia za kilka lat na rynku pracy. Jeśli edukacją zajmują się osoby, które są nie tylko przygotowane merytorycznie, ale też robią to z pasją, należy to docenić. To od nich zależy w ogromnej mierze przyszłość naszych dzieci.” – podkreśla Tomasz Kozdryk, Dyrektor Sektora Publicznego w Microsoft.

Jedną z radomskich szkół, która współpracuje z Microsoft i korzysta z programów skierowanych do edukacji proponowanych przez firmę jest Zespół Szkół Technicznych. Szkoła uczestniczy w programie Microsoft Partners in Learning i jest jedyną polską placówką należącą do grona 67 szkół Pathfinder z całego świata. Dzięki zawartej umowie z nowych technologii informatycznych Microsoft będą mogły korzystać wszystkie radomskie szkoły, ich nauczyciele i uczniowie. Rozpoczęta współpraca daje możliwości rozwoju nauczycieli i uczniów, wprowadzenia nowych technologii informatycznych do radomskich szkół oraz pozwoli nauczycielom w przygotowaniu uczniów do realiów życia i pracy w XXI w.

Dzięki umowie podpisanej z Microsoft w radomskich szkołach realizowane będą cztery programy: Microsoft Office 365 for education, Partners in Learning, Microsoft DreamSpark, Microsoft Learning Suite.

Centrum Prasowe Microsoft

Udostępnij artykuł: