Technologie: Narodowy hub ID?

BANK 2017/12

Wejście w życie rozporządzenia eIDAS (identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania) to m.in. potrzeba budowy węzła krajowego i transgranicznego dla usług publicznych. Naturalne wydaje się objęcie tym projektem również usług komercyjnych, a KIR S.A. może być tu ważnym partnerem.

Wejście w życie rozporządzenia eIDAS (identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania) to m.in. potrzeba budowy węzła krajowego i transgranicznego dla usług publicznych. Naturalne wydaje się objęcie tym projektem również usług komercyjnych, a KIR S.A. może być tu ważnym partnerem.

eIDAS, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE wprowadziło nowy porządek prawny w zakresie usług zaufania. Wcześniej w naszym prawie uregulowano tylko instytucje podpisu elektronicznego (zwłaszcza bezpiecznego podpisu elektronicznego) i znakowanie czasem. Rozporządzenie eIDAS rozszerza zestaw dostępnych usług. Coraz częściej wymienia się Krajową Izbę Rozliczeniową, instytucję infrastrukturalną polskiego sektora bankowego, jako naturalnego partnera dla administracji przy budowie infrastruktury określanej jako tzw. jedno okienko dla obywatela.

Doświadczony partner

Instytucja uczestniczy nie tylko w promowaniu obrotu bezgotówkowego, np. przez wkład w „Program upowszechniania płatności bezgotówkowych”, prowadzony wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, ale w również w digitalizację wielu procesów w gospodarce. Jest pierwszym podmiotem w Polsce, który przeszedł audyt certyfikatów kwalifikowanych na zgodność z regulacjami eIDAS. Ma już wdrożoną pieczęć elektroniczną, pracuje nad zdalną identyfikacją za pomocą usługi mojeID oraz mobilnym podpisem kwalifikowanym. To wpisuje się w program rządu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Założono w nim, że już niedługo połowa obywateli naszego kraju załatwi 80% spraw w urzędach, korzystając z internetu. Warto przypomnieć, że w ramach „Programu” funkcjonuje 13 „Strumieni” prac: Cyfrowe Usługi Publiczne, Cyfrowa Tożsamość, Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego, Schemat Krajowy, e-Faktura i e-Paragon, e-Daniny i e-Świadczenia, e-Zdrowie, e-Sprawozdawczość, Blockchain i Kryptowaluty, e-Skrzynka i e-Doręczenie, e-Transport i e-Przepływy, Architektura IT oraz Cyberbezpieczeństwo.

KIR S.A. ma już 25-letnie doświadczenie w tworzeniu elektronicznych rozwiązań usprawniających działanie sektora bankowego. W ramach swojej podstawowej działalności dostarcza usługi rozliczeniowe o najwyższych parametrach w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa. Jakość systemów rozliczeniowych – Elixir, Euro Elixir i Express Elixir – przetwarzających międzybankowe komunikaty płatnicze, podlega praktycznej weryfikacji każdego dnia. W systemach KIR S.A. rozliczana jest znacząca większość detalicznych transakcji międzybankowych. Co miesiąc przetwarzane są komunikaty o łącznej wartości blisko 400 mld zł. Od początku istnienia jest częścią sektora bankowego i za kluczowy obowiązek uznaje utrzymanie stabilności w zakresie świadczonych usług. Konstruuje narzędzia dla sektora i dba o ich niezawodne funkcjonowanie. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu i propagowaniu dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa systemów i cyberbezpieczeństwa. Stale inwestuje w jakość i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: