Technologie: Niebezpośrednie kanały kontaktu z bankiem

BANK 2016/09

Niemal wszystkie mikro i małe firmy wykorzystują zdalny kanał komunikacji z bankiem. Największą popularnością cieszy się dostęp do usług i produktów bankowych przez internet stacjonarny. Natomiast prawie dwie trzecie firm wykorzystuje dostęp do banku poprzez urządzenia mobilne; szacuje się, że ich liczba będzie wzrastać.

Niemal wszystkie mikro i małe firmy wykorzystują zdalny kanał komunikacji z bankiem. Największą popularnością cieszy się dostęp do usług i produktów bankowych przez internet stacjonarny. Natomiast prawie dwie trzecie firm wykorzystuje dostęp do banku poprzez urządzenia mobilne; szacuje się, że ich liczba będzie wzrastać.

Jan Garlicki
Wojciech Terlikowski

Takie są wyniki corocznego badania „Mikro i małe firmy o usługach bankowych”, przeprowadzanego przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR.

Internet stacjonarny, telefon, urządzenia mobilne

Uczestniczący w badaniach właściciele i dyrektorzy firm wskazywali, które z niebezpośrednich form kontaktu z bankiem są przez nich wykorzystywane. Zdecydowana większość mikro i małych przedsiębiorstw z bankami kontaktuje się za pomocą internetu stacjonarnego (91%). Dwie trzecie (67%) firm korzysta z kontaktu telefonicznego – chodzi tutaj zarówno o dostęp automatyczny, jak i z udziałem operatora (niezależnie, czy rozmowa wykonywana jest z telefonu stacjonarnego, czy komórkowego). Dostępu internetowego za pomocą urządzeń mobilnych (smartfon, tablet) w kontakcie z bankiem używa prawie dwie trzecie (62%) mikro i małych przedsiębiorców. Warto zauważyć, że prawie wszyscy korzystający z internetu w urządzeniach mobilnych wykorzystują je do kontaktu z bankiem. Zatem można zakładać, że wraz ze wzrostem wykorzystania urządzeń mobilnych przez firmy będzie rosło wykorzystanie tego kanału kontaktu z bankiem. Przeszkodą może być ocena bezpieczeństwa tego kanału w opinii użytkowników.

Ocena stopnia bezpieczeństwa

W badaniu przeprowadzonym przez CBM INDICATOR zebrano opinie klientów z mikro i małych firm dotyczące bezpieczeństwa przy korzystaniu z alternatywnych kanałów dystrybucji produktów i usług bankowych. Test obejmował trzy najistotniejsze, alternatywne kanały dystrybucji: internet za pomocą urządzeń mobilnych, internet stacjonarny oraz telefon stacjonarny lub komórkowy. Zadaniem badanych była ocena stopnia bezpieczeństwa korzystania przy użyciu pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało kanał bardzo niebezpieczny, a 5 kanał bardzo bezpieczny

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: