Technologie: O kliencie wiedzieć wszystko – poznaj moc konektorów!

BANK 2018/12

Żyjemy w czasach, w których nowe technologie są głównym motorem napędowym gospodarki i odpowiadają za coraz powszechniejszy dostęp do informacji. W dobie społeczeństwa informacyjnego sukces osiąga ten, kto potrafi je szybciej i lepiej wykorzystać. W branży pożyczkowej przekłada się to na umiejętność zebrania jak największej ilości danych o potencjalnych kredytobiorcach i ich odpowiedniego wykorzystania.

Żyjemy w czasach, w których nowe technologie są głównym motorem napędowym gospodarki i odpowiadają za coraz powszechniejszy dostęp do informacji. W dobie społeczeństwa informacyjnego sukces osiąga ten, kto potrafi je szybciej i lepiej wykorzystać. W branży pożyczkowej przekłada się to na umiejętność zebrania jak największej ilości danych o potencjalnych kredytobiorcach i ich odpowiedniego wykorzystania.

Trudno byłoby znaleźć instytucję finansową, która udzielałaby pożyczek bez sprawdzania aktualnej sytuacji kredytowej wnioskodawcy i jego scoringu w BIK, czy weryfikacji innych jego zobowiązań finansowych w jednym z biur informacji gospodarczej. W tej branży jest to tzw. must have. Chcąc jednak wyprzedzić konkurencję, banki i firmy pożyczkowe wychodzą ponad to niezbędne minimum i szukają u dostawców rozwiązań, które pozwoliłyby na lepszą ocenę ryzyka kredytowego. Na polskim rynku istnieją firmy, które bazując na swoim doświadczeniu w branży pożyczkowej, świadczą usługi doradcze w tym zakresie oraz posiadają gotowe rozwiązania informatyczne do integracji z takimi źródłami informacji. Takie systemy nazywane są konektorami.

Na początku był BIK… czyli zacznijmy od podstaw

Można zaryzykować stwierdzenie, że nie da się prowadzić biznesu pożyczkowego bez zintegrowania go z Biurem Informacji Kredytowej. BIK udostępnia trzy podstawowe rodzaje raportów: raport kredytowy – pozwalający na ocenę klienta na etapie podejmowania decyzji o udzieleniu mu kredytu, raport monitorujący – używany do śledzenia historii kredytowej podmiotów, które są już naszymi klientami oraz raport zarządzania klientem – pozwala na odpowiednie profilowanie oferty, jaką kierujemy do podmiotów, z którymi mamy już jakąś relację. Dodatkowo BIK oferuje dostęp do raportów powiązań między podmiotami oraz możliwość korzystania z Systemu Wymiany Informacji o Transakcjach na Instrumentach Pochodnych (SWITIP), a także z Platformy Antyfraudowej (BIK PAF), dzięki której możemy uniknąć prób wyłudzeń. Jak widać, wachlarz usług udostępnianych przez BIK jest bardzo szeroki, dlatego warto skorzystać z rozwiązań firm wyspecjalizowanych w najskuteczniejszym wykorzystywaniu tych usług, również dzięki dedykowanym konektorom.

Koniecznie ZBP i przynajmniej jeden BIG

Dla instytucji finansowej, chcącej udzielać kredytów, konieczna wydaje się być integracja z bazą danych Związku Banków Polskich oraz z przynajmniej jednym biurem informacji gospodarczej. ZBP zapewnia dostęp do bazy Dokumentów Zastrzeżonych i Rejestru Bankowego klientów niesolidnych. Natomiast w raportach BIG znajdziemy informacje o ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: