Technologie: Platforma Publikator, czyli RegTech w praktyce

NBS 2018/09

Dynamiczny przyrost przepisów dla sektora finansowego nie musi generować wyłącznie obciążeń organizacyjnych i finansowych dla obowiązanych instytucji. Dzięki zastosowaniu innowacji regulacyjnych (RegTech), czyli zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych ułatwiających wykonywanie zadań nakładanych przez ustawodawcę i nadzór, banki mają szansę wykorzystać regulacyjne tsunami dla zwiększenia konkurencyjności i efektywności działania. Platforma Publikator, czyli wdrożone przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku narzędzie służące udostępnianiu dokumentów online, stanowi doskonały przykład realizacji idei RegTech w praktyce.

Dynamiczny przyrost przepisów dla sektora finansowego nie musi generować wyłącznie obciążeń organizacyjnych i finansowych dla obowiązanych instytucji. Dzięki zastosowaniu innowacji regulacyjnych (RegTech), czyli zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych ułatwiających wykonywanie zadań nakładanych przez ustawodawcę i nadzór, banki mają szansę wykorzystać regulacyjne tsunami dla zwiększenia konkurencyjności i efektywności działania. Platforma Publikator, czyli wdrożone przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku narzędzie służące udostępnianiu dokumentów online, stanowi doskonały przykład realizacji idei RegTech w praktyce.

Każdego roku lokalne instytucje finansowe wydają dziesiątki tysięcy złotych na realizację obowiązków informacyjnych. W przypadku Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku samo tylko sporządzenie potwierdzeń sald rachunków bankowych dla klientów firmowych w formie papierowej i ich wysyłka za pośrednictwem poczty pochłonęły w ostatnim roku 20 tys. 191 zł i 14 gr. Niebagatelne koszty nie były przy tym jedynym problemem, wynikającym z dystrybucji dokumentów wymaganych przez ustawę o rachunkowości drogą tradycyjną. Obowiązujące prawo nie przewiduje bowiem tzw. milczącego potwierdzenia salda, a to oznacza, iż firmowy posiadacz bankowego konta powinien podpisać załączony formularz i dostarczyć go – samodzielnie bądź za pośrednictwem poczty – do banku. Nietrudno zgadnąć, iż podmioty skrupulatnie wywiązujące się z tej powinności stanowiły zdecydowaną mniejszość.

Zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta wystarczyło, aby co piąty podmiot zwrócił potwierdzenie salda, jednak w rzeczywistości nawet osiągnięcie tak niskiego poziomu stanowiło istotną trudność. Z reguły doradcy musieli kontaktować się z klientami i przypominać im o konieczności odesłania podpisanego dokumentu – przypomina Bożena Głogowska, wiceprezes ds. finansów i ryzyka kredytowego w GBS Banku. Powtarzające się rokrocznie kłopoty towarzyszące tradycyjnej wymianie korespondencji skłoniły władze banku do elektronizacji całego procesu.

Stworzyliśmy w tym celu aplikację o nazwie Publikator, bazującą na podpisaniu pieczęcią ze znacznikiem czasu u zaufanej trzeciej strony – podkreśla Bożena Głogowska. Mechanizm, wykorzystany po raz pierwszy podczas tegorocznej wysyłki potwierdzeń sald, potwierdził swą skuteczność: dokumenty przesłane za pośrednictwem Platformy Publikator zwróciło około 26% posiadaczy kont biznesowych.

Sposób na trwały nośnik

Istotą rozwiązań typu RegTech jest wielofunkcyjność i wszechstronność, pozwalająca na wykorzystanie określonych modułów do obsługi wielu procesów realizowanych przez instytucję finansową oraz łączenia zadań za pomocą narzędzi IT. Takie właśnie kryteria spełnia Platforma Publikator, przygotowana dla Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku przez firmę Basement Systems Poland. Twórcy tego instrumentu od samego początku uwzględniali jego wykorzystanie do dystrybucji innego rodzaju materiałów, takich jak choćby zawiadomienia o zebraniach grup czł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: