Technologie stosujmy z wyczuciem i umiarem

Polecamy

Nowości w ofercie technologicznej dla banków spółdzielczych - tak brzmiało hasło przewodnie drugiej sesji VIII Forum Technologii Banków Spółdzielczych. W ramach tej części przedstawiciele podmiotów z branży IT prezentowali rozwiązania, wspierające realizację procesów w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania banków spółdzielczych.

Nowości w ofercie technologicznej dla banków spółdzielczych - tak brzmiało hasło przewodnie drugiej sesji VIII Forum Technologii Banków Spółdzielczych. W ramach tej części przedstawiciele podmiotów z branży IT prezentowali rozwiązania, wspierające realizację procesów w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania banków spółdzielczych.

Sesję tę rozpoczęło studium przypadku - Janusz Kurczych, naczelnik Wydziału Informatyki Banku Spółdzielczego w Kielcach, omówił doświadczenia związane z wdrażaniem cyfrowych rozwiązań w działalności swojej placówki.

Polecamy relacje z FTBS 2016 w mediach społecnzościowych:

Twitter:

LinkedIn:

Facebook:

- W jaki sposób wybierać technologię i jak powinien działać biznes, żeby osiągnąć sukces? - takie pytanie postawił prelegent. Przyczyny, dla których banki przechodzą na rozwiązania z zakresu IT są różnorakie, jednak główną inspiracją jest chęć sprostania potrzebom klientów i rywalizacja z innymi instytucjami finansowymi, stosującymi technologiczne nowinki. Prelegent wskazał na ewolucję oczekiwań stawianych bankom przez deponentów. Jedna z największych tradycyjnych zachęt - czyli oprocentowanie środków - dziś, w dobie niskich stóp procentowych i deflacji, ma znaczenie ewidentnie marginalne. Wyjmując środki z przysłowiowej skarpety i przenosząc je na konto bankowe, klient oczekuje dziś z reguły bezpieczeństwa. Dla niektórych osób, zwłaszcza z obszarów wiejskich, znaczenie ma poufność i anonimowość - nie każdy wszak chce, aby pracujący w banku sąsiad wiedział, ile pieniędzy wyjmuje z konta i którego dnia. W ostatnim czasie zachętą coraz częściej staje się możliwość dysponowania swoimi pieniędzmi 24 godziny na dobę - poprzez nowoczesne kanały płatnościowe, bankowość elektroniczną czy też dostępną sieć bankomatów. Uruchamianie bezobsługowych systemów jest przy tym ze wszech miar korzystne dla banków. Janusz Kurczych przypomniał, iż całodobowe urządzenie typu bankomat/wpłatomat zastępuje mniej więcej 5 etatów. Dzięki temu można przesunąć pracowników z bezproduktywnej obsługi operacji kasowych do bardziej intratnych działań - np. sprzedaży kredytów, którą trudniej zautomatyzować. Przykładem urządzenia, które w znacznej mierze oszczędza ludzki czas typu recyclery, w których środki wpłacone wracają do klientów. Według analiz przeprowadzonych przez BS w Kielcach, aż 4/5 pieniędzy z takich urządzeń zostało powtórnie wypłaconych - recykler w tym przypadku oznacza zatem pięciokrotną redukcję czynności obsługowych.

W jaki sposób przebiegała informatyzacja kieleckiej placówki? Prelegent podkreślił, że w tym procesie starano się dobierać technologie do zidentyikownaych potrzeb banku. Dla przykładu, automatyzacja obsługi była wyjściem naprzeciw oczekiwaniom obecnych klientów, a pozyskanie nowych traktowano jedynie jako cel dodatkowy. Podejmując się wdrożenia nowych systemów, pracownicy banku oszacowali również średni wiek klienta - wynosił on ok. 47 lat. Kolejną kwestią było sporządzenie listy wprowadzanych rozwiązań i stworzenie motywacji. - Żeby technologia zadziałała trzeba klientów zmotywować od strony biznesowej - powiedział przedstawiciel BS w Kielcach. Do takich zachęt należą symboliczne opłaty za bankowość elektroniczną, premiowanie obrotu kartami czy wreszcie udostępnienie bezprowizyjnych usług w kanale biometrycznym. - Jaki był końcowy efekt? Ok. 25 proc. transakcji bankowych przeniesiono do kanału elektronicznego - podkreślił Janusz Kurczych.

160518.ftbs.kurczych.01.600x400Fot. ZBP/Marzena Stokłosa

Jednym ze sposobów na poprawę wyników banku może być sprzedaż ubezpieczeń. O tym, jak w nowoczesny sposób oferować klientom banków polisy komunikacyjne mówili przedstawiciele Benefii SA: Mariusz Kurowski, członek zarządu oraz Maciej Frydler, główny analityk. Przedstawili oni platformę "Tu i Teraz", pozwalającą na zautomatyzowanie procesu ubezpieczania auta w oparciu o umieszczony w dowodzie rejestracyjnym kod AZTEC. Wystarczy sczytać ten kod przy użyciu smartfona, by aplikacja sama wprowadziła dane o pojeździe i jego użytkowniku do systemu oraz dokonała weryfikacji zniżek w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ta forma sprzedaży jest już implementowana w bankach spółdzielczych; Benefia podpisała 25 umów agencyjnych, a 63 kolejne są w trakcie procedowania. Pomimo, iż współpracę podjęto niedawno, udało się już sprzedać kanałem bankowym ponad 1000 polis komunikacyjnych.

160518.ftbs.szopa.maziukiewicz.01.600x400Fot. ZBP/Marzena Stokłosa

Agnieszka Szopa-Maziukiewicz reprezentująca Biuro Informacji Kredytowej przedstawiła BIK Toolbox - aplikację dedykowaną niewielkim placówkom bankowym. System ten wspomaga wymianę danych z BIK na każdym etapie. Za pośrednictwem Toolboxa można m.in. sprawdzić poprawność danych wysyłanych do BIK, na bieżąco kontrolować ryzyko już zawartych umów kredytowych na tle aktualnej historii kredytobiorcy czy też dokonywać przeglądów najróżniejszych raportów z użyciem zarówno zdefiniowanych odgórnie, jak i własnych, filtrów. Adam Matyaszek, wiceprezes zarządu IT-CARD oraz Jolanta Sadowska reprezentująca tę firmę omówili całą gamę narzędzi wspierających płatności - od bankomatów Planet Cash poprzez sieć terminali Planet Pay aż po platformę zakupową Planet Plus. Poza udostępnianiem urządzeń i systemów firma prowadzi również specjalne programy współpracy z bankami. Jednym z takich przykładów może być oferowana przez jedną z polskich instytucji finansowych karta "Student", służąca do wypłaty stypendiów akademickich. Ofertę dla sektora spółdzielczego zaprezentowali również: Filip Górnisiewicz, Product Manager ds. Bankowości Elektronicznej firmy SoftNet; Adam Borkowski, dyrektor Pionu Współpracy z Bankami w Zakładzie Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o oraz Krzysztof Wilczyński z HUAWEI Polska.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: