Technologie: What makes the world go round… czyli sprawne zarządzanie obrotem gotówki dzięki systemom IT

BANK 2015/09

Instytucje finansowe oraz firmy świadczące usługi w zakresie zarządzania gotówką, stoją dziś przed koniecznością zatrzymania stale rosnących kosztów świadczonych usług, jak również zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa obrotu gotówkowego. Istotnym elementem jest również presja ich klientów, oczekujących obniżania cen za wspomniane usługi. W osiągnięciu tych celów kluczową rolę mają do odegrania nowoczesne systemy IT.

Instytucje finansowe oraz firmy świadczące usługi w zakresie zarządzania gotówką, stoją dziś przed koniecznością zatrzymania stale rosnących kosztów świadczonych usług, jak również zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa obrotu gotówkowego. Istotnym elementem jest również presja ich klientów, oczekujących obniżania cen za wspomniane usługi. W osiągnięciu tych celów kluczową rolę mają do odegrania nowoczesne systemy IT.

Jacek Stankiewicz
Project Manager w Pionie Business Intelligence Asseco Poland

Wzrost kosztów pracowniczych i eksploatacyjnych, ubezpieczeń biznesowych oraz zmiany przepisów prawnych generują konieczność ponoszenia coraz większych nakładów finansowych na realizację usług. Uczestnicy rynku logistyki wartości pieniężnych, a w szczególności firmy świadczące usługi w tym zakresie, obecnie są w trudnej sytuacji ekonomicznej. Koszty ich działalności w ostatnich latach systematycznie wzrastały, a odpłatności za usługi pozostały na podobnym poziomie lub nawet uległy redukcji. Przejawem trudnej sytuacji w branży jest również fakt wycofania się w minionych latach z Polski dwóch dużych firm o zasięgu międzynarodowym.

Czas na nowe technologie

Zarządzanie obrotem gotówki wymaga centralnego spojrzenia na całą strukturę punktów pracujących z gotówką w danej organizacji. Odpowiednie podejście do procesów alokacji gotówki w poszczególnych punktach gotówkowych, a także optymalne podejście do zarządzania procesami transportowymi oraz backoffice’owymi może przynieść wymierne korzyści dla wszystkich uczestników rynku. Stworzony pod tym kątem system IT powinien realizować wszystkie aspekty procesu zarządzania gotówką i pomagać w zwiększaniu kontroli nad jej przepływem. Sprawnie działająca aplikacja może znacząco obniżyć koszty zarządzania gotówką, np. poprzez obniżenie liczby transportów, optymalizację tras konwojowych w całej sieci punktów gotówkowych, jak również zabezpieczać optymalny poziom gotówki przy jednoczesnym zapewnieniu stałej płynności.

Siła polskiego rozwiązania IT

Na rynku dostępne są różne rozwiązania IT przeznaczone do zarządzania obrotem gotówkowym. Część z nich oferowana jest przez dużych, zagranicznych producentów systemów transakcyjnych, inne - przez dostawców urządzeń obsługujących gotówkę, jeszcze inne to propozycje firm próbujących adoptować programy wykorzystywane w logistyce transportu. Rozwiązania dostarczane przez wielkie korporacje zwykle są bardzo drogie, co sprawia, że zwrot z inwestycji jest niewielki i odległy w czasie, a poza tym nie są dostosowane do potrzeb polskiego rynku.

Ciekawą alternatywą są systemy polskich producentów oprogramowania, dedykowane dla rynku logistyki wartości pieniężnych. Rozwiązania wypracowane podczas długoletniego rozwoju są kompleksowe, elastyczne i inteligentne. Umożliwiają efektywniejsze zarządzanie siecią punktów gotówkowych, m. in. poprzez wyznaczanie optymalnych poziomów gotówki i harmonogramów transportu oraz automatyzację procesów. Dzięki zdobytemu doświadczeniu rodzimi dostawcy oprogramowania są w stanie zaoferować więcej niż sam system informatyczny. Uczestnicy rynku obrotu gotówkowego mogą liczyć także na wsparcie w analizie potrzeb i doradztwo w zakresie możliwych rozwiązań, a nawet pilotażowe wdrożenie systemu.

Funkcjonalności nowoczesnych systemów kompleksowo pokrywają potrzeby instytucji zajmujących się obrotem gotówkowym. Rozwiązania zapewniają elastyczne wsparcie w zarządzaniu gotówką w bankach, skarbcach i sortowniach gotówkowych, a także w firmach transportujących. Bez problemu integrują się z systemami transakcyjnymi banków, systemami obsługującymi bankomaty, z maszynami i urządzeniami liczącymi gotówkę oraz innymi urządzeniami gotówkowymi. Zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa zapewniają ochronę pozyskiwanych i przechowywanych danych oraz udostępnianie ich w zależności od przyznanych uprawnień. Przy prawidłowym określeniu celów, zakresu i etapów projektu, wdrożenie systemu "made in Poland" może trwać ok. sześciu miesięcy. Co istotne, niektóre dostępne na rynku rozwiązania umożliwiają szybki zwrot inwestycji, już po pół roku od uruchomienia systemu. Dzięki uproszczeniu procesów wewnętrznych, nowoczesny system do zarządzania obrotem gotówki może również pomóc w osiągnięciu znaczącego wzrostu możliwości operacyjnych pracowników, odpowiedzialnych za zarządzanie gotówką w danej organizacji, a także zoptymalizować koszty obsługi każdego punktu gotówkowego.

Dzisiaj uczestnicy rynku mogą korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań również w modelu usługowym. Oznacza to brak konieczności inwestycji w budowę i utrzymywanie kosztownej infrastruktury IT oraz skrócenie czasochłonnych procesów wdrożeniowych. Zastosowanie takiego modelu umożliwia osiągnięcie korzyści finansowych niemal natychmiast po uruchomieniu usługi.

 

Udostępnij artykuł: