Technologie: Gotówka nie lubi bezczynności

BANK 2015/09

O kulisach innowacyjnego w skali kraju wdrożenia systemu zarządzania obrotem gotówki - Asseco Advanced Cash Management (Asseco ACM), mówi Hanna Łączyńska, dyrektor Centrum Zarządzania Gotówką w PKO Banku Polskim.

O kulisach innowacyjnego w skali kraju wdrożenia systemu zarządzania obrotem gotówki - Asseco Advanced Cash Management (Asseco ACM), mówi Hanna Łączyńska, dyrektor Centrum Zarządzania Gotówką w PKO Banku Polskim.

Pani dyrektor, co specyficznego jest w działalności PKO Banku Polskiego w kontekście obrotu gotówką?

– Przede wszystkim mamy niezwykle dużą skalę oraz różnorodność działania. Dotyczy to zarówno rodzajów punktów, za pośrednictwem których odbywa się obrót gotówkowy, czyli m.in. oddziałów, bankomatów, wpłatomatów, wrzutni i centrów gotówkowych, jak i ich liczby oraz wielkości obrotu. Sztuka polega na tym, aby przy tej skali i różnorodności zapewnić najbardziej racjonalny ruch pieniądza. Gotówka nie lubi bezczynności. I to „nie lubi” ma niewątpliwie wymiar kosztowy.

Jakie wyzwania biznesowe i technologiczne stały przed państwem przed wdrożeniem systemu Asseco ACM?

– Podstawowym wyzwaniem biznesowym było usprawnienie procesu zarządzania gotówką oparte na zdefiniowanych parametrach, zarówno tych o wymiarze finansowym, jak i jakościowym. Wyzwania technologiczne związane były z oczekiwaniem zintegrowania danych gromadzonych w różnych systemach i aplikacjach wspomagających proces obrotu gotówkowego, we wspomnianej już skali i różnorodności. Próby racjonalnego zarządzania gotówką opierające się na wnioskowaniu na podstawie analizy danych rozproszonych w systemach były przede wszystkim bardzo pracochłonne. Jednocześnie szukaliśmy odpowiedzi na pytanie o efekty, jakie w oparciu o te zagregowane dane możemy osiągać i o miarę oceny ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: