Technologie: Zrozumieć relacje

BANK 2011/04

Gdańska Akademia Bankowa (GAB), przy wsparciu Microsoftu, Accenture, NetApp, ORACLE, ASSECO Poland, Bird&Bird, IBM i SYBASE, zorganizowała już po raz 16. seminarium na temat roli informatyki w podnoszeniu wartości instytucji finansowych.

Gdańska Akademia Bankowa (GAB), przy wsparciu Microsoftu, Accenture, NetApp, ORACLE, ASSECO Poland, Bird&Bird, IBM i SYBASE, zorganizowała już po raz 16. seminarium na temat roli informatyki w podnoszeniu wartości instytucji finansowych.

Maciej Małek

Odbyło się ono w dniach 31 marca – 1 kwietnia (koincydencja przypadkowa) w gościnnym hotelu Neptun w Juracie, należącym do PKO BP.

Szukać rozwiązań na trudne czasy

Witając licznie przybyłych reprezentantów środowiska bankowego, prof. dr hab. Leszek Pawłowicz, kierownik Katedry Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego i od 21 lat dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej (wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo części Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową ), wyraził zadowolenie, że w czasie niosącym nowe wyzwania przed sektorem bankowym tak liczne grono reprezentujące wiodące banki i instytucje finansowe zebrało się, by wspólnie z podmiotami dostarczającymi technologie i rozwiązania wspierające biznes, komunikację, rozliczenia, zarządzanie ryzykiem, wreszcie obsługę prawną i doradztwo biznesowe debatować nad optymalnym wyborem dróg dalszego rozwoju, którego warunkiem jest wdrażanie nowych technik, technologii i rozwiązań organizacyjno- prawnych odpowiadających wymogom globalizacji. Ponieważ dynamiczne zmiany na rynku powodują konieczność szukania nowych rozwiązań, również dotychczasowa formuła corocznych spotkań organizowanych z inicjatywy GAB uległa zdaniem animatorów wyczerpaniu, co znajdzie wyraz w organizowanym I Europejskim Kongresie Finansowym, który odbędzie się w dniach 26-27 maja w Sopocie.

Nie ma łatwych odpowiedzi ani prostych recept

Otwierając dyskusję, prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz wskazał na znaczący dorobek GAB na rzecz animowania dyskusji środowiskowych i promowania rozwiązań służących akcjonariatem banków i budujących zaufanie klienta. To ostatnie, choć trudne do oszacowania czy wyceny, stanowi warunek konieczny prowadzenia działalności biznesowej, której podstawą jest rodzaj nieformalnej umowy 180 tys. pracowników sektora z milionami deponentów lokujących w bankach oszczędności i aktywa. Gdy dodać do tego przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie firmy, JST i instytucje publiczne – okaże się, że stabilność sektora, obok polityki podatkowej i monetarnej, decyduje o możliwościach rozwojowych gospodarki. Wkład technologii z obszaru IT w budowanie wartości instytucji finansowych to wspólny dorobek, lecz zakres i skala działania to potencjał do wykorzystania w przyszłości. Wyzwaniem jest zwiększenie częstotliwości korzystania z kanałów elektronicznych i wzrost liczby przeprowadzanych operacji przy redukcji wynikających stąd kosztów. Osiągnąć to można poprzez większą produktywność i efektywność na bazie rozwiązań technologicznych, co nie znaczy, że mamy stosować „wszystko i wszędzie”. – Budowanie wartości i sprawne zarządzanie to sprawa reputacji, bezpieczeństwa, a nawet poszanowania energii. Nie oczekujmy zatem prostych recept, bowiem zmienność systemów funkcjonujących w świecie wskazuje na potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań i wdrażania głębszych zmian, sł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: