Telekomunikacja oraz społeczeństwo informacyjne – polska Prezydencja w Radzie UE

Finanse i gospodarka

Piotr Kołodziejczyk wiceminister MSWiA spotkał się z ministrem do spraw infokomunikacji Zsoltem Nyitrai, aby przejąć od węgierskiej prezydencji sprawy z obszaru telekomunikacji oraz społeczeństwa informacyjnego. Polska prezydencja będzie kontynuować na okres przewodnictwa w Radzie UE część zadań rozpoczętych przez Węgry.

Piotr Kołodziejczyk podsekretarz stanu w MSWiA podkreślił znaczenie implementacji Agendy Cyfrowej – jednego z flagowych projektów strategii Europa 2020. Zapowiedział że, polska prezydencja będzie kontynuować rozpoczęte prace nad konkluzjami Rady, dotyczącymi postępu osiągniętego w ramach semestru europejskiego.

Wiceminister Piotr Kołodziejczyk zapowiedział, że prezydencja polska podejmie wiele wysiłków w celu sfinalizowania prac w obszarze dotyczących Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji. Wiceminister Piotr Kołodziejczyk, poinformował również o organizowanej w Poznaniu (18-19 listopada br.) konferencji ministerialnej poświęconej e-administracji.

Podsumowując dokonania prezydencji węgierskiej minister Zsolt Nyitrai podkreślił aktywność w obszarze bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, zwrócił także szczególną uwagę na postępy w kwestii Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji oraz rezultaty ważnych prac dotyczących wieloletniego „Programu Polityki Widma Radiowego”, a także konkluzje Rady dotyczące e-administracji w zakresie promowania najlepszych usług świadczonych dla obywateli i biznesu przez elektroniczną administrację oraz poprawę wydajności administracji publicznej. Przedmiotem zainteresowania i prac Prezydencji węgierskiej był również m.in. europejski program nawigacji satelitarnej Galileo.

Źródło: www.mswia.gov.pl

 

Udostępnij artykuł: