Telekomunikacja Polska S.A.: Prognoza wyników za 2 kwartał 2013 – twarde lądowanie z wysokiej bazy

Finanse i gospodarka

Konrad Księżopolski, analityk BESI i autor raportu wydanego 10 lipca 2013 roku spodziewa się  w wynikach TPSA po II kwartale 2013 r., który zostanie opublikowany 24. lipca br., przyspieszenia spadku przychodów do poziomu -10 proc. rok do roku. W I kwartale 2013 r. spadek ten był na poziomie -7 proc. W raporcie BESI można przeczytać, że przyczyną takiej sytuacji spółki jest wysoki efekt bazy w drugim kwartale 2012 (Euro 2012).

Konrad Księżopolski, analityk BESI i autor raportu wydanego 10 lipca 2013 roku spodziewa się  w wynikach TPSA po II kwartale 2013 r., który zostanie opublikowany 24. lipca br., przyspieszenia spadku przychodów do poziomu -10 proc. rok do roku. W I kwartale 2013 r. spadek ten był na poziomie -7 proc. W raporcie BESI można przeczytać, że przyczyną takiej sytuacji spółki jest wysoki efekt bazy w drugim kwartale 2012 (Euro 2012).

Konrad Księżopolski oczekuję że TPSA nie będzie w stanie poprawić marży EBITDA w skali kwartalnej i prawdopodobnie pozostanie ona na niezmienionym poziomie 31,6 proc. Autor raportu oczekuje wzrostu kosztów marketingowych (około 0,6 pkt proc. marży EBITDA), związanego z wprowadzeniem i promocją oferty NJUmobile. W przeciwieństwie do poprzednich kwartałów, Konrad Księżopolski, oczekuje negatywnego wpływu regulacji na poziom EBITDA, które wcześniej były neutralne, w wysokości 10 mln PLN (około 0,3 pkt proc. marży EBITDA), głównie z powodu obniżenia stawek połączeń z telefonów stacjonarnych na komórkowe (F2M).

W raporcie można także przeczytać, że wyniki finansowe będą prawdopodobnie nadal słabe, bez jasnych oznak poprawy. Co prawda, ostatnio uruchomiona oferta NJUmobile może być traktowana jako sukces, ale nie na tyle duży, by zrównoważyć silniejsze trendy, takie jak ostra konkurencja, presja cenowa i brak miejsca do wzrostu organicznego. BESI spodziewa się niewielkiej poprawy, szczególnie w segmencie usług głosowych (około +110.000 nowych klientów netto wobec -9.000 w pierwszym kwartale 2013 r.), z czego +130.000 ma pochodzić z NJUmobile a -20.000 ze standardowej oferty Orange.

Jeżeli chodzi o stacjonarny internet szerokopasmowy, Konrad Księżopolski nie spodziewa się zmiany liczby abonentów, których w I kwa rtale 2013 roku ubyło o 12.000. W przypadku telefonii stacjonarnej analitycy prognozują spadek liczby abonentów o 100.000 (wobec 109.000 w pierwszym kwartale 2013). Cięcia w nielimitowanych taryfach głosowych, MTR i F2M powinny zwiększyć presję na głosowe ARPU.

W segmencie telefonii stacjonarnej, analityk BESI spodziewa się ARPU na poziomie 43,5 PLN (-3 proc. r/r), zaś w segmencie mobilnym, ocenia ARPU na 36 PLN (-11 proc. r/r). Dzięki dosprzedaży usług, prognoza BESI zakłada, że ARPU z szerokopasmowego internetu stacjonarnego wyniesie 60 PLN (+10 proc. r/r).

W raporcie możemy przeczytać, że łączny wpływ nowych regulacji zmniejszy przychody TPSA o 160-180 mln PLN (wobec 145 mln PLN w pierwszym kwartale 2013 r.). Będzie to wynikało prawdopodobnie ze stawek MTR (szacowany wpływ w II kwartale 2013 r. na przychody mobilne to 130 mln PLN) i stawek F2M (szacowany wpływ na przychody z telefonii stacjonarnej to 30-50 mln PLN), które od 1 maja 2013 roku zostały zredukowane z 0,3 PLN brutto do 0,2 PLN brutto.

NETIA: Prognoza wyników za 2 kwartał 2013 - prognoza na 2013 rok zagrożona?

Wyniki Netii za drugi kwartał 2013 roku zostaną opublikowane 8. sierpnia 2013 roku. W raporcie z 10 lipca 2013 roku Konrad Księżopolski, analityk BESI, spodziewa się, że Netia zaraportuje odpływ abonentów netto, odpowiednio; - 8.000 w stacjonarnym Internecie szerokopasmowym i -48.000 w telefonii stacjonarnej. Analityk BESI spodziewa się również, że dynamika netto w segmencie telewizyjnym zwolni do +9.000 (wobec +12.000 w pierwszym kwartale 2013).

Po pierwszym półroczu 2013 roku BESI szacuje, że łączna baza RGU pozostanie na poziomie 2,588 mln, o 62.000 poniżej prognozy Netii na 2013 rok. Jak czytamy w raporcie stawia to pod znakiem zapytania prognozę RGU na 2013, która według analityka BESI może zostać zweryfikowana w dół. P ozytywną informacją jest prognozowane przez analityka BESI utrzymanie przez spółkę marży EBITDA na poziomie około 28 proc. Jest to możliwe dzięki nieustannemu cięciu kosztów i post-akwizycyjnym efektom synergii. Firma powinna utrzymać zasoby wolnej gotówki na poziomie 80 mln PLN, co daje jej możliwość wypłacenia w 2013 roku dywidendy rocznej w wysokości 0,4 PLN za akcję, co oznaczałoby stopę dywidendy na atrakcyjnym poziomie 9,5 proc. Konrad Księżopolski, analityk BESI uważa jednak, że na nastroje na rynku i cenę akcji wpłynie prawdopodobnie dość słabe przyłącza nowych abonentów, co także może implikować obniżeniem niektórych parametrów prognozy na 2013 takich jak prognozy RGU czy poziom przychodów. Z tego powodu BESI oczekuje, że kurs akcji Netia będzie się zachowywać się gorzej niż rynek.

W załączeniu znajduje się więcej informacji na temat prognoz BESI dla spółek TPSA i Netia.

Źródło: BESI

Udostępnij artykuł: