Telemedycyna Polska rozszerza paletę świadczonych usług telekardiologicznych

Finanse i gospodarka

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska realizuje strategię rozwoju i poprawy jakości, polegającą na wzmocnieniu dystrybucji usług dla klientów indywidualnych oraz poszerzeniu współpracy z podmiotami medycznymi, a także  podejmuje nowe działania, mające na celu poprawę osiąganych wyników.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska realizuje strategię rozwoju i poprawy jakości, polegającą na wzmocnieniu dystrybucji usług dla klientów indywidualnych oraz poszerzeniu współpracy z podmiotami medycznymi, a także  podejmuje nowe działania, mające na celu poprawę osiąganych wyników.

W II kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska skupiała swoje działania głównie na optymalizacji sprzedaży usług związanych ze zdalnym opisywaniem badań EKG, połączonych z dostawą do placówek medycznych niezbędnej infrastruktury do przeprowadzania badań (Mobilna Stacja Telemedyczna). Przede wszystkim jednak Grupa Kapitałowa poświęciła dużo uwagi na wdrażanie najnowszych usług - Kardiotest oraz Holter EKG 24h w kolejnych placówkach medycznych.

Dominujący udział w strukturze przychodów Grupy Kapitałowej w II kwartale 2013 roku miały usługi świadczone dla pacjentów indywidualnych, które odpowiadały za przychody netto ze sprzedaży w kwocie 845,7 tys. PLN. Udział przychodów z tytułu usług świadczonych bezpośrednio na rzecz pacjentów indywidualnych wyniósł w II kwartale br. 55,3%.

Usługi, w ramach których płatnikami były podmioty medyczne, odpowiadały w II kwartale 2013 r. za 26,9% ogółu przychodów Grupy, generując obrót na poziomie 411,5 tys. PLN. W II kwartale bieżącego roku Grupa osiągnęła wzrost przychodów o 142,0% r/r na usługach świadczonych w tym segmencie.

NZOZ Przychodnia Kardiologiczna Dzieci i Dorosłych Kardiofon, należąca do Spółki Zależnej CNK KARDIOFON Sp. z o.o., wygenerowała w II kwartale 2013 roku 146,0 tys. PLN przychodów. Były to głównie przychody z tytułu badań i konsultacji kardiologicznych. Udział generowanych przez Przychodnię Kardiofon przychodów w strukturze Grupy Kapitałowej wyniósł w II kwartale 2013 roku 9,5%. Dynamika przychodów w analizowanym okresie wyniosła w tym segmencie 119,5% r/r.

W kolejnych kwartałach Spółka zamierza zintensyfikować działania zmierzające do poprawy efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności. Kluczowymi zadaniami postawionymi przez Zarząd Spółki do realizacji w drugiej połowie 2013 r., które będą miały bezpośrednie i pośrednie pozytywne przełożenie na osiągane przychody i wyniki, będą przede wszystkim: zwiększenie efektywności sprzedaży, prace nad zwiększeniem lojalności klientów Grupy, ograniczenie kosztów operacyjnych, optymalizacja cen usług, analiza możliwości wdrożenia kolejnych usług, zwiększenie efektywności marketingowej, dystrybucja zgrupowanych usług oraz poszukiwanie partnerów strategicznych do zdynamizowania budowanej skali.

Potencjał rynku telemedycznego w Polsce jest ogromny. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że rynek ten wymaga dalszych działań edukacyjnych z zakresu telemedycyny i telekardiologii. W związku z powyższym Telemedycyna Polska S.A. prowadzi intensywne działania, mające na celu zmniejszenie ilości rezygnacji klientów oraz zwiększenie ilości umów przedłużanych na kolejny okres.

Telemedycyna Polska S.A., jako lider teleopieki kardiologicznej oraz ekspert w dziedzinie opisywania badań EKG, od czerwca bieżącego roku prowadzi sprzedaż unikalnej Mobilnej Stacji Telemedycznej. Urządzenie jest wyposażone w całą niezbędną infrastrukturę i oprogramowanie telemedyczne. Zawiera wszystkie usługi, jakie do tej pory znajdują się w ofercie dla pacjentów indywidualnych i dla placówek medycznych. Dzięki Stacji możliwe jest korzystanie z pełnej, ciągle rozbudowywanej oferty usług diagnostyki i profilaktyki kardiologicznej Telemedycyny Polskiej S.A.

W minionym kwartale Spółka kontynuowała ogólnopolską kampanię bezpłatnych badań serca "Zadbaj o swoje serce", w ramach której wszyscy chętni mogli bezpłatnie wykonać badania EKG, pomiar ciśnienia krwi, pomiar poziomu cholesterolu, obliczyć wskaźnik BMI, skonsultować wyniki z lekarzem specjalistą oraz zasięgnąć porady dotyczącej diety zdrowej dla serca. W II kwartale 2013 roku przeprowadzono 10 akcji, w trakcie których przebadano blisko 1150 osób. Dnia 28 kwietnia br. w poznańskim Pasażu Rondo odbyła się jubileuszowa - 200-setna akcja "Zadbaj o swoje serce". Projekt w całości finansowany jest ze środków, które Spółka pozyskuje od Partnera Strategicznego: Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" - dystrybutora margaryny Optima Cardio.

Warto podkreślić, że w II kwartale 2013 roku ogólnopolska kampania bezpłatnych badań serca "Zadbaj o swoje serce" została laureatem III nagrody VII edycji Plebiscytu Liderów Ochrony Zdrowia, którego organizatorem jest czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia. Ta wyjątkowa inicjatywa została doceniona w obszarze działań na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki. - Jako lider telemedycyny i teleopieki w Polsce czujemy się firmą odpowiedzialną społecznie, dlatego cieszy nas docenienie projektu "Zadbaj o swoje serce", jak i jego popularność wśród pacjentów. Chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem, rozwijając nasze usługi tak, aby były dostępne dla wszystkich chorujących na serce Polaków - podkreśla Ireneusz Plaza, prezes Telemedycyny Polskiej S.A.

Ponadto w ramach organizacji akcji medycznych Telemedycyna Polska S.A, jako oficjalny partner wydarzenia, włączyła się w działania na rzecz Silesia Marathon 2013. Spółka, oprócz udziału reprezentacji w biegu oraz realizacji punktów odżywczych na trasie, przygotowała w chorzowskiej Hali Wystaw Kapelusz Mobilną Poradnię Kardiologiczną, czyli punkt bezpłatnych konsultacji telekardiologicznych. Skorzystało z nich blisko 50 osób.

Źródło: Telemedycyna Polska S.A.

Udostępnij artykuł: