Temat Numeru Forum Usług Płatniczych: Gdy płatności to za mało…

BANK 2019/10

Jednym z ważniejszych trendów na współczesnym rynku jest wykorzystywanie bankowych kanałów dystrybucji do sprzedaży produktów niefinansowych. Zjawisko to, obserwowane zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i w bankowości elektronicznej czy mobilnej, jest konsekwencją przemian dokonujących się we współczesnym świecie. Wraz z postępem technologicznym zmieniają się oczekiwania klientów sektora finansowego, co z kolei skłania banki do poszukiwania nowych nisz rynkowych.

Bohdan Szafrański

Digitalizacja współczesnej gospodarki niesie ze sobą nie tylko rozliczne szanse, ale również i poważne wyzwania dla sektora bankowego. Postępująca cyfryzacja rynku finansowego wykreowała nowe, zdalne kanały kontaktu z użytkownikiem, jednak jej nieuniknionym ubocznym efektem jest narastający problem z utrzymaniem rentowności sieci oddziałów. Równocześnie mamy do czynienia z pewną unifikacją produktów finansowych dostępnych na rynku. W sytuacji, kiedy różne banki zapewniają porównywalne usługi konkurencja pomiędzy nimi jest mocno utrudniona, zwłaszcza że obecna sytuacja sektora w znaczącym stopniu ogranicza możliwości dalszej redukcji kosztów własnych oraz obniżania marż i opłat. Problemy te są zauważalne nie tylko w branży bankowej, czy szerzej finansowej. Chris Skinner, autor książki „Cyfrowi ludzie. Nasza ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: