Temat Numeru Forum Usług Płatniczych: Nasza specjalność – usługi dla biznesu

BANK 2019/10

Branża nowoczesnych usług dla biznesu to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów w Polsce. Rozwój ten możliwy jest m.in. dzięki nowoczesnym technologiom. Cyfryzacja, rozwiązania mobilne, wykorzystanie sztucznej inteligencji, robotyzacja procesów, rzeczywistość rozszerzona – to pojęcia, o których mówi się coraz częściej.

Fot. NicoElNino/stock.adobe.com

Branża nowoczesnych usług dla biznesu to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów w Polsce. Rozwój ten możliwy jest m.in. dzięki nowoczesnym technologiom. Cyfryzacja, rozwiązania mobilne, wykorzystanie sztucznej inteligencji, robotyzacja procesów, rzeczywistość rozszerzona – to pojęcia, o których mówi się coraz częściej.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce cechuje regularny wzrost zatrudnienia oraz poszerzanie zakresu działalności firm posiadających w Polsce centra BPO, SSC, IT, R&D.

Dominacja centrów zagranicznych

W I kw. 2019 r. w Polsce funkcjonowało 1,4 tys. polskich i zagranicznych centrów usług BPO, SSC/GBS, IT, R&D zatrudniających łącznie 307 tys. osób., o 10% więcej w porównaniu do ubiegłego roku. Od początku 2018 r. do końca I kw. 2019 r. działalność rozpoczęło 91 nowych, z czego 16 w 2019 r. Wśród nowych inwestycji niezmiennie dominowały centra zagraniczne (80%). Łączny udział trzech największych ośrodków usług dla biznesu: Krakowa, Warszawy i Wrocławia – miast pierwszego poziomu pod względem wielkości zatrudnienia w sektorze i jego dojrzałości – w liczbie nowych centrów wyniósł 42%. Zbliżony (40%) był udział Trójmiasta, Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), Łodzi i Poznania. Pozostałe nowe inwestycje (18%) zostały ulokowane w Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie i innych mniejszych ośrodkach.

Pod względem liczby centrów usług, pierwsze miejsce w Polsce zajmuje Warszawa (238 jednostek). W gronie ośrodków skupiających co najmniej 100 centrów znajdują się również: Kraków (217), Wrocław (169), Trójmiasto (146), Katowice i GZM (102) oraz Poznań (102). W okresie od początku I kw. 2018 r. do końca I kw. 2019 r. największa liczba nowych jednostek powstała w Warszawie (15), Krakowie (13) i Trójmieście (12). Dokładnie to samo grono ośrodków charakteryzowało się największą liczbą nowych inwestycji w poprzednim okresie – od początku I kw. 2017 r. do końca I kw. 2018 r.

Wymienione ośrodki skupiają blisko połowę ogólnokrajowej liczby inwestycji w centra usług (45%), które rozpoczęły działalność od początku 2018 r. Warto dodać, że wśród mniejszych ośrodków bardzo pozytywnie wyróżniły się Bydgoszcz (7 nowych centrów) i Lublin (5 podmiotów).

„Najwięcej centrów usług w Polsce ma Warszawa (238 jednostek). W gronie ośrodków skupiających co najmniej 100 centrów znajdują się: Kraków (217), Wrocław (169), Trójmiasto (146), Katowice i GZM (102) oraz Poznań (102). Od początku I kw. 2018 r. do końca I ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: