Temat Numeru Forum Usług Płatniczych: Płatności jutra dokonują się już dziś

BANK 2019/10

Na wykonywanie operacji płatniczych poświęcamy coraz mniej czasu. Jeszcze w minionej dekadzie większość rachunków opłacaliśmy w oddziale banku, placówce pocztowej lub kasie dostawcy energii czy operatora telekomunikacyjnego. Dziś transakcje tego rodzaju realizowane są zazwyczaj poprzez kanały elektroniczne i mobilne. Można się spodziewać, iż wraz z dynamicznym rozwojem technologii teleinformatycznych płatności będą wymagały od konsumentów coraz mniejszego zaangażowania, a wiele z nich dokonywać się będzie w sposób w pełni zautomatyzowany.

Na wykonywanie operacji płatniczych poświęcamy coraz mniej czasu. Jeszcze w minionej dekadzie większość rachunków opłacaliśmy w oddziale banku, placówce pocztowej lub kasie dostawcy energii czy operatora telekomunikacyjnego. Dziś transakcje tego rodzaju realizowane są zazwyczaj poprzez kanały elektroniczne i mobilne. Można się spodziewać, iż wraz z dynamicznym rozwojem technologii teleinformatycznych płatności będą wymagały od konsumentów coraz mniejszego zaangażowania, a wiele z nich dokonywać się będzie w sposób w pełni zautomatyzowany.

Stefan Bogdanowicz

Już obecnie nie ma żadnych przeszkód natury technologicznej, aby w jeszcze większym stopniu usprawnić i przyspieszyć cały proces wykonywania płatności. Czynnikiem, który w największym stopniu ogranicza wdrażanie innowacyjnych modeli są przepisy prawa, które z reguły nie nadążają za niepohamowaną inwencją informatyków. Pomimo regulacyjnego gorsetu, rynek usług płatniczych rozwija się niezwykle szybko Według danych Komisji Nadzoru Finansowego, w I kw. br. na rynku funkcjonowało 40 krajowych instytucji płatniczych (KIP), a więc tyle samo co pod koniec 2018 r. Wykonały one łącznie 464,1 mln transakcji płatniczych o wartości 36,8 mld zł. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez nadzór większość KIP spełnia definicję hybrydowych instytucji płatniczych, co znaczy, że poza świadczeniem usług płatniczych prowadzą one inną działalność gospodarczą.

Ponadto w rejestrze KNF odnotowano 20 małych instytucji płatniczych (MIP), których funkcjonowanie umożliwiła nowelizacja ustawy o usługach płatniczych z 10 maja ub.r. Do tego dodać należy 1309 biur usług płatniczych (BUP), zarejestrowanych na dzień 31 marca br. przez KNF. Tak silna konkurencja pomiędzy podmiotami pośredniczącymi w płatnościach stwarza konsumentom większą możliwość wyboru odpowiedniego dostawcy, jednak z drugiej strony skutkować może obniżeniem standardów w zakresie bezpieczeństwa.

Dostępność + wygoda = karta bezstykowa

Miłosz Kurzawski, ekspert Blue Media, przewiduje, że już w tym roku Polska stanie się pierwszym krajem na świecie, w którym wszystkie terminale bez wyjątku będą akceptowały płatności zbliżeniowe. Duża w tym zasługa Fundacji Polska Bezgotówkowa, która realizuje na terenie całego kraju program wsparcia obrotu bezgotówkowego. Dzięki staraniom tej organizacji sieć akceptacji poszerzyła się o ponad 200 tys. terminali płatniczych, które zainstalowano w 12 tys. miejscowości. Dotychczas przeprowadzono na nich przeszło 106 mln transakcji za łączną kwotę ponad 5,5 mld zł. Powszechny dostęp do elektronicznych form płatności w sklepach i punktach usługowych, również na obszarach wiejskich i w małych miasteczkach, sprawia, że konsumenci coraz rzadziej mają potrzebę dokonywania zapłaty w formie tradycyjnej.

Kolejnym impulsem do rozwoju rynku płatniczego powinno być wprowadzenie do obrotu prawnego dyrektywy PSD2. Dzięki realizacji idei otwartej bankowości jeszcze w tym roku powinniśmy spodziewać się alternatywnych usług ułatwiających realizację płatności. Wsparciem dla nowych graczy na rynku będzie bez wątpienia realizowany w ramach ZBP standard PolishAPI, który rozwija się i jest coraz lepiej dopracowany (12 lipca ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: