Temat numeru: Hit roku 2011?

BANK 2011/01

Transakcje sekurtyzacjne oraz derywaty kredytowe stały się głośne dzięki nie najlepszej prasie. Wskazywane były jako przyczyny kryzysu. Warto się jednak pochylić nad tymi narzędziami, by lepiej zrozumieć ich funkcjonowanie. Wszak ich konstrukcja ewoluowała wraz z rynkiem w ciągu ostatnich 40 lat, a co ważniejsze - będą jeszcze długo wykorzystywane przez sektor finansowy.

Transakcje sekurtyzacjne oraz derywaty kredytowe stały się głośne dzięki nie najlepszej prasie. Wskazywane były jako przyczyny kryzysu. Warto się jednak pochylić nad tymi narzędziami, by lepiej zrozumieć ich funkcjonowanie. Wszak ich konstrukcja ewoluowała wraz z rynkiem w ciągu ostatnich 40 lat, a co ważniejsze - będą jeszcze długo wykorzystywane przez sektor finansowy.

Michał Magdziarz

Sekurytyzacja ma ogromne znaczenie dla krajowych instytucji finansowych. Jest wykorzystywana do optymalizacji dochodowości aktywów, adekwatności kapitałowej oraz zarządzania ryzykiem. Według definicji Jamesa Roshentala i Juana Ocomapo: „sekurytyzacja kredytu to starannie ustrukturyzowany proces, w którym kredyty i inne należności są dzielone na transze, obejmowane są gwarancją i sprzedawane w formie papierów wartościowych”.

Jej ogólny sens doskonale oddaje zarówno złożoność procesu sekurytyzacji, jak i główny jego cel, polegający na transferze części aktywów w zamian za gotówkę. Sekurtyzacja, która się narodziła w USA, jest procesem emisji przez podmiot celowy papierów wartościowych, dla których zabezpieczeniem wykupu są strumienie płatności mające źródło w nabytych przez podmiot celowy od inicjatora aktywach. W bardzo szerokim kontekście za transakcje sekurytyzacyjne mogą być uznawane również wszelkiego rodzaju derywaty kredytowe mające na celu transfer ryzyka kontrahenta lub innych rodzajów ryzyka zidentyfikowanych przez instytucję finansową. Taka interpretacja wydaje się być uzasadniona przy zastosowaniu wykładni funkcjonalnej i uwzględnieniu celu transakcji, jakim w tym wypadku jest transfer ryzyka. Chciałbym również zwrócić uwagę na obraz, jaki daje nam amerykański rynek emisji długu (patrz rysunek 1). Obecnie – zgodnie z danymi za III kwartał 2010 r., opublikowanymi przez The Securities Industry and Financial Markets Association – w wartościach bezwzględnych poziom wyemitowanego w 2010 r. długu wyniósł 4881,1 mld dolarów, z czego udział Mortgage related bonds wyniósł 1184,2 mld, czyli niemal 25 proc. całości nowych emisji (patrz rysunek 2). Dla grupy papierów zabezpieczonych hipotecznie nie są to wartości takie, jak w latach poprzednich, jednak poziom wydaje się być ustabilizowany z pewnymi wskazaniami na tendencję wzrostową w kolejnych latach.

 

 

Uczestnicy i schemat transakcji modelowej

Z punktu widzenia inicjatora transakcji sekurtyzacja jest źródłem gotówki w miejsce niepłynnych aktywów. Z reguły jest to źródło tańsze od innych sposobów finansowania. To również możliwość transferu ryzyka na inny podmiot. Często sekurytyzacja identyfikowana jest ze sprzedażą aktywów o niskim standingu, jednak pula w znacznej części jednorodna winna odzwierciedlać ogólny obraz aktywów przedsiębiorstwa. Dla inwestora z kolei otwiera możliwość inwestowania w portfel papierów o znanym ratingu i stopie zwrotu z reguły wyższej niż papiery skarbowe. W transakcjach ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: