Temat numeru: Idealne w warunkach kryzysu

KF 2009.07-08 (lipiec - sierpień 2009)

W trudnych czasach na rynkach finansowych dobrą inwestycją mogą być obligacje przychodowe. Nie jest to specjalnie popularny wehikuł inwestycyjny na polskim rynku. Dlatego osoby zarządzające podmiotami, które z mocy ustawy mogą emitować tego typu papiery, powinny się zastanowić czy nie warto tego uczynić. Póki co ich podaż jest znikoma, a popyt całkiem spory.

W trudnych czasach na rynkach finansowych dobrą inwestycją mogą być obligacje przychodowe. Nie jest to specjalnie popularny wehikuł inwestycyjny na polskim rynku. Dlatego osoby zarządzające podmiotami, które z mocy ustawy mogą emitować tego typu papiery, powinny się zastanowić czy nie warto tego uczynić. Póki co ich podaż jest znikoma, a popyt całkiem spory.

Przemysław Puch

Dotychczas na polskim rynku zostały wyemitowane dwie emisje tego typu papierów. Pierwszą były obligacje Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. (MWiK). Przychody z emisji zostały przeznaczone na sfinansowanie budowy i modernizację sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w Bydgoszczy. Drugi program dotyczył Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Łódź sp. z o.o., które świadczy usługi transportu publicznego na terenie miasta. Wpływy z tej emisji zostały przeznaczone natomiast na sfinansowanie kluczowej dla miasta inwestycji, budowy Łódzkiego Tramwaju Regionalnego (ŁTR). Obligacje przychodowe są drugim co do wielkości, po dotacjach z Unii Europejskiej, źródłem finansowania programu inwestycyjnego tego przedsiębiorstwa.

Obydwie firmy, które jak dotąd zdecydowały się na emisję tego typu papierów, w całości należą do miast (zarówno Łódź, jak i Bydgoszcz mają 100 proc. udziałów w tych spółkach). Ich emisje są natomiast regularnie ratingowane przez renomowaną agencję Fitch Ratings.

Co to takiego

Podstawą prawną dla emisji obligacji przychodowych jest Ustawa o obligacjach z 29 czerwca 1995 roku (Dz.U. nr 120 poz. 1300 z późniejszymi zmianami) art. 23a-23c. Stanowi ona, że obligacje tego typu mogą przyznawać obligatariuszowi prawo do zaspokojenia roszczeń przede wszystkim z przychodów lub majątku powstałego w wyniku przedsięwzięcia, które zostały sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji obligacji. Roszczenia obligatariuszy zaspakajane są wyłącznie z określonych przychodów lub aktywów wskazanych w warunkach emisji. Aktywa same natomiast stanowią zabezpieczenie obligacji przychodowych. Innymi słowy wypłacane okresowo wynagrodzenie za kupno obligacji może pochodzić jedynie z działalności emitenta ściśle określonej w warunkach emisji. Oznacza to, że – inaczej niż w przypadku zwykłych obligacji komunalnych – obligatariusze nie mogą liczyć na zaspokojenie swoich roszczeń z aktywów emitenta, które nie zostały wskazane w warunkach emisji.

Podstawą prawna dla emisji obligacji przychodowych jest ustawa o obligacjach z 29 czerwca 1995 roku art.. 23a-23c.

W przypadku zwykłych papierów komunalnych natomiast roszczenia mogą być zaspokojone ze wszystkich przychodów i aktywów. Mogą one być także zaspokajane z innych przedsięwzięć, o ile zostanie to zapisane w warunkach ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: