Temat numeru: Nadzór makroostrożnościowy

BANK 2012/10

Doświadczenia z ostatniego kryzysu finansowego w strefie euro stały się akceleratorem ważnych reform regulacyjnych i instytucjonalnych. Jedną z nich było powołanie w grudniu 2010 r. organu odpowiedzialnego za nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym w UE - Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego (ERRS). Z kolei we wrześniu 2012 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt regulacji, która wprowadza jednolity nadzór bankowy w strefie euro (ang. Single Supervisory Mechanism, SSM), nazywany też unią bankową

Olga Szczepańska

Słabym punktem nowej propozycji są zapisy dotyczące organizacji nadzoru makroostrożnościowego w unii bankowej. Zauważenie problemu na wczesnym etapie opiniowania regulacji stwarza szansę na wyeliminowanie owej słabości w fazie prac legislacyjnych.

” ]

Jak niemożliwe staje się możliwe…

Opór krajów członkowskich UE przed przekazaniem nadzoru nad bankami na szczebel unijny był do tej pory naturalną konsekwencją tego, że polityka fiskalna jest w Unii zdecentralizowana i za bezpieczeństwo depozytów odpowiadają władze krajowe. Kierowano się racjonalną zasadą – tam, gdzie odpowiedzialność i koszty, tam władza i kompetencje.

Jednak kryzys wykazał, że wiarygodność sieci bezpieczeństwa ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: