Temat Numeru: Narzędzia pomiaru i analizy ryzyka kredytowego

BANK 2010/09

Współczesny bank nie może obyć się bez zaawansowanych narzędzi IT wspierających pomiar i analizę ryzyka kredytowego. W obszarze tym dokonuje się zasilania i przetwarzania dużych ilości danych, dlatego bez odpowiednich instrumentów proces ten byłby utrudniony lub nawet niemożliwy.

Jacek Goj

Przetwarzanie danych jest niezbędne, bowiem banki chcą i muszą mieć coraz szerszy dostęp do informacji oraz coraz lepiej je analizować. Wynika to zarówno z powodów rynkowych – właściwa analiza ryzyka jest elementem przewagi konkurencyjnej – jak i regulacyjnych – instytucje nadzorcze wymagają posiadania niezbędnych narzędzi wspierających proces pomiaru i analizy. Na potrzeby niniejszego opracowania narzędziami pomiaru i analizy ryzyka określa się instrumenty stosowane również w innych obszarach (np. hurtownie danych itp.). Stosuje się również zamiennie pojęcie narzędzi IT oraz modeli pomiaru ryzyka. Podejście to wynika z tego, że w praktyce bankowej implementacja modeli ryzyka wiąże się z użytkowaniem wysoko wyspecjalizowanych narzędzi informatycznych.

Hurtownie wprost ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: