Temat numeru: O 650 tys. osób więcej skorzystało z pomocy assistance oferowanej w ramach produktów bankowych

BANK 2016/05

Jak wynika z piątej edycji badania Rynek usług assistance widziany oczami klientów, zrealizowanego przez Ipsos na zlecenie Mondial Assistance, aż 76 proc. ankietowanych stwierdza, że produkt finansowo-ubezpieczeniowy zyskuje na atrakcyjności, gdy zostaje wzbogacony o assistance. Po raz pierwszy w historii badania najbardziej wartościowym rodzajem assistance zostało wsparcie medyczne, np. domowa wizyta lekarska (81 proc.), na drugim miejscu znalazło się samochodowe (76 proc.), a na trzecim domowe (69 proc.).

Jak wynika z piątej edycji badania Rynek usług assistance widziany oczami klientów, zrealizowanego przez Ipsos na zlecenie Mondial Assistance, aż 76 proc. ankietowanych stwierdza, że produkt finansowo-ubezpieczeniowy zyskuje na atrakcyjności, gdy zostaje wzbogacony o assistance. Po raz pierwszy w historii badania najbardziej wartościowym rodzajem assistance zostało wsparcie medyczne, np. domowa wizyta lekarska (81 proc.), na drugim miejscu znalazło się samochodowe (76 proc.), a na trzecim domowe (69 proc.).

Piotr Ruszowski
dyrektor sprzedaży i marketingu w Mondial Assistance

Z roku na rok można zauważyć wzrost popularności usług assistance. Liczba osób korzystających z asystenckiego wsparcia w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła o 750 tys. W trakcie całego 2015 r. z usług pomocowych skorzystało ponad 2,5 mln Polaków, co stanowi o dynamicznym wzroście konsumpcji przekraczającym 40 proc. W stosunku do ubiegłego roku, w przypadku klientów bankowych, ilość interwencji assistance wzrosła o około 35 proc. Z pomocy asystenckiej skorzystało prawie 900 tys. osób.

W sektorze bankowym znajdziemy każdy rodzaj usług assistance – m.in. pomocowe/ratunkowe, samochodowe/ komunikacyjne i ubezpieczeniowe, ponieważ banki bardzo często decydują się na oferowanie pełnej ochrony. Systematycznie rośnie rozumienie assistance jako szeroko pojętych usług pomocowych. W porównaniu do 2014 r. nastąpił wzrost o 8 punktów procentowych i obecnie wynosi 34 proc. Oznacza to, że 34 proc. ankietowanych na pytanie: Co to są usługi assistance? odpowiedziało, że są to usługi pomocowe/ratunkowe. Jak wynika z badania, w 2015 r. klient bankowy częściej korzystał w usług pomocowych. Średnia ilość interwencji na jednego korzystającego z usług pomocowych wzrosła do dwóch w ciągu roku, to wzrost częstości aż o 100 proc. Ponad 80 proc. uczestników badania stwierdziło, że w trudnej sytuacji życiowej przede wszystkim oczekuje zorganizowania pomocy.

Intensywny wzrost wykorzystania assistance

Kolejna edycja badania potwierdza atrakcyjność i dynamiczny wzrost korzystania z assistance dołączanego do produktów bankowych. Pakiet assistance, niezależnie od tego, co wchodzi w jego skład, ma zwiększyć konkurencyjność rynkową posiadanego przez klienta produktu bankowego. Oferty assistance budowane są w oparciu o odbiorcę i jego potrzeby, a poziom personalizacji jest dalece posunięty. Sektor bankowy może wybierać z szerokiej palety rozwiązań assistance. Nowe wymogi dotyczące adekwatności produktowej będą miały wpływ na kształt pakietów assistance dostępnych wraz z ROR czy kredytem. Firmy assistance muszą tak kształtować ofertę, aby ta – szczególnie przy masowych portfelach – miała jak najbardziej uniwersalny charakter. Najlepiej sprawdzą się tu rozwiązania z zakresu assistance domowego i zdrowotnego

Usługi ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: