Temat numeru: Połączenie i przejęcia

BANK 2012/03

W obecnym roku należy oczekiwać wzrostu aktywności konsolidacyjnej instytucji finansowych, zwłaszcza w sektorze bankowości. Jest to odpowiedź zarówno na ogólnie trudną sytuację, jak i przygotowanie się na implementację wymagań Bazylei III. Również rozdrobnienie polskiego rynku bankowego powinno sprzyjać procesom konsolidacyjnym.

Bogdan Wiktorowski

Bazylea III stawia nacisk na wypłacalność i płynność w sektorze bankowym. Banki w ciągu najbliższych kilku lat będą musiały podnieść jakość, spójność i przejrzystości bazy kapitałowej. W wielu przypadkach wiąże się to z koniecznością łączenia się w większe organizmy lub wymaga znaczących przekształceń strukturalnych. Banki zagraniczne w mniejszym stopniu zaangażowane w naszym kraju często decydują się na pozbycie oddziałów i koncentrowanie się na działalności na rynku, na którym mają znaczącą pozycję. Nie należy jednak wiązać procesów konsolidacyjnych w firmach sektora finansowego jedynie ze złą sytuacją makroekonomiczną na świecie. Korzyści płynące ze skali działalności są również czynnikiem przemawiającym za fuzjami. Choć rynek bankowy jest w znacznym stopniu regulowany, co ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: