Temat numeru: Przed szansą

BANK 2009/02

Kilka lat temu Polska została objęta tak zwaną perspektywą budżetową Unii Europejskiej na lata 2004-2006. Jeszcze poważniejsze znaczenie dla naszego kraju ma program na lata 2007-2013. Alokacja środków jest obecnie dużo większa. Ogromną rolę w ich absorpcji odgrywają banki.

Mieczysław T. Starkowski

Według szacunków Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową do 2011 r. banki komercyjne udzielą około 35 tys. kredytów przeznaczonych na tak zwane projekty unijne. Ich łączną wartość szacuje się na 43 mld złotych.

Ważny pośrednik

Jak wynika z doświadczeń poprzedniego okresu dystrybucji środków unijnych (2004-2006), banki pełnią ważną rolę pośrednika między funduszami unijnymi, a beneficjentami (głównie przedsiębiorcami). Bankowe doradztwo i wyspecjalizowane produkty pozwalają firmom na wykorzystanie szansy, jaką dają dotacje ze środków UE. Jednocześnie rzetelna ocena planów inwestycyjnych przez bankowych specjalistów pozwala często na modyfikację założeń biznesplanów jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i tym samym zwię...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: