Temat numeru: Ujawnić szarą strefę

BANK 2009/09

Gospodarka elektroniczna jest wymianą towarów, usług i wszelkiego rodzaju własności intelektualnej przez medium elektroniczne. Powszechnie panuje przekonanie, że sprzyja ona również rozwojowi szarej strefy. Jednak być może zapowiada jej rychły upadek?

Janusz Grobicki

Dążąc do realizacji idei globalnej gospodarki elektronicznej, podstawowym „towarem” stają się dane, które są „surowcem” do tworzenia informacji. Towarzyszy temu zmiana sposobu rozumienia rynku. Zacierają się różnice między tradycyjnymi jego obszarami i sektorami. Zmienia się radykalnie sposób interakcji między podmiotami. Dzięki masowości i globalnej skali tych procesów zmniejszają się koszty funkcjonowania realnej gospodarki. Również gromadzenia i przetwarzania danych. Ich wolumen wzrasta w tempie znacznie przekraczającym możliwości ich analizy. Na naszych oczach zachodzi proces wirtualizacji, eliminując bariery czasowe i przestrzenne oraz ograniczenia dotyczące form prowadzenia działalności gospodarczej. Wirtualizacja umożliwia między innymi jednoczesne uruchamianie wielu systemów operacyjnych na tej samej platformie sprzętowej i systemowej przy maksymalnej dostępnej wydajności. Tempo rozwoju tego procesu powiązane jest ściśle z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: