Temat Numeru: W poszukiwaniu kamienia filozoficznego… czyli o dążeniu do tworzenia idealnych rozwiązań w obszarze oceny ryzyka słów kilka

BANK 2010/09

Działalność kredytowa należy do podstawowych obszarów aktywności banków. Biorąc pod uwagę wieloletni horyzont czasowy umów kredytowych, właściwa ocena ryzyka staje się kwestią kluczową. Wiąże się ona z koniecznością prowadzenia szczegółowych, czasochłonnych analiz, wymagających zaangażowania znacznych zasobów. Z drugiej jednak strony, duża konkurencja na rynku usług bankowych wymaga szybkiego działania i ciągłego dążenia do obniżania kosztów. Z tej perspektywy korzystanie z efektywnego, doskonale dopasowanego do potrzeb, systemu ratingowego, staje się dla banku koniecznością.

Monika Fećko-Kula
Bartłomiej Kindler

Każda organizacja chcąca osiągać sukcesy na wolnym rynku powinna pogodzić się z koniecznością funkcjonowania w warunkach ciągłej zmiany. Zmiany rozumianej nie tylko jako zagrożenie, ale przede wszystkim jako szansa na rozwój. Aby to osiągnąć, cała struktura organizacji powinna być nastawiona na realizację tego celu. Dotyczy to również wykorzystywanego zaplecza informatycznego, którego integralną część – w przypadku banku – stanowi system wspierający ocenę ryzyka kredytowego.

Większość systemów obsługujących analogiczne obszary biznesowe w poszczególnych bankach ma zbliżony zakres funkcjonalny. Typowy system ratingowy realizuje m.in. takie zadania, jak: rejestracja i ocena danych finansowych, ilościowa i jakościowa ocena klienta, analiza transakcji, rejestrowanie i ocena ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: