Temat numeru: Wyzwania dla banków szanse dla doradców

BANK 2014/07-08

- W roku 2014 polski sektor bankowy czeka prawdziwy wysyp regulacji - tymi słowami wiceprezes Związku Banków Polskich Jerzy Bańka otworzył tegoroczny Kongres Prawa Bankowego i Informacji. I nie ma w tym ani trochę przesady; liczba rozmaitych projektów, propozycji zmian legislacyjnych, a także postulatów wysuwanych przez najrozmaitsze środowiska wydaje się porównywalna z tymi z czasów, kiedy sektor finansowy przygotowywał się na członkostwo w Unii Europejskiej. Równocześnie otwierają się nowe perspektywy dla wyspecjalizowanych kancelarii prawnych oraz firm doradczych i audytorskich.

- W roku 2014 polski sektor bankowy czeka prawdziwy wysyp regulacji - tymi słowami wiceprezes Związku Banków Polskich Jerzy Bańka otworzył tegoroczny Kongres Prawa Bankowego i Informacji. I nie ma w tym ani trochę przesady; liczba rozmaitych projektów, propozycji zmian legislacyjnych, a także postulatów wysuwanych przez najrozmaitsze środowiska wydaje się porównywalna z tymi z czasów, kiedy sektor finansowy przygotowywał się na członkostwo w Unii Europejskiej. Równocześnie otwierają się nowe perspektywy dla wyspecjalizowanych kancelarii prawnych oraz firm doradczych i audytorskich.

Jerzy Ochocki

Pośród prawnych nowinek dla sektora finansowego na pierwszy plan wysuwa się implementacja unijnej dyrektywy CRD IV oraz związanego z nią rozporządzenia CRR. Nowe wymogi dotyczące zarządzania płynnością banku, ryzykiem kredytowym i operacyjnym czy zmienione przepisy dotyczące sprawozdawczości i kontroli wewnętrznej mogą okazać się zbyt dużym wyzwaniem dla działów prawnych wielu krajowych banków. Szczególne zadania związane z implementacją pakietu CRDIV/CRR spadną na banki spółdzielcze – a to przede wszystkim z uwagi na wysokość funduszy własnych, z uwzględnieniem klasyfikacji poszczególnych aktywów bankowych do tej kategorii. Przed sektorem bankowości spółdzielczej stoi wreszcie ogromne wyzwanie związane z wdrożeniem IPS (systemu ochrony instytucjonalnej). O ile spora część banków komercyjnych dysponuje wykwalifikowaną kadrą prawników, zdolnych do samodzielnego wdrożenia wymogów CRD IV/CRR do wewnętrznych procedur banku, to w przypadku banków spółdzielczych jedynym rozwiązaniem wydaje się outsourcing. Na rynku nie brakuje kancelarii gotowych podjąć się szeroko rozumianej obsługi prawnej w zakresie wdrażania unijnych rozwiązań – również w bankach spółdzielczych. W ofercie są wszystkie etapy wsparcia – od audytu, poprzez przygotowywanie nowych zapisów w regulaminach na kompleksowym przejęciu odpowiedzialności za wdrożenie nowych procedur kończąc. Jest również propozycja dla instytucji finansowych posiadających rozbudowane działy prawne – niektóre firmy doradcze organizują specjalistyczne szkolenia poświęcone najbardziej problematycznym zagadnieniom związanym z implementacją unijnych regulacji do polskiego prawa.

Weryfikacja dokumentów

Istotną płaszczyznę współpracy na linii banki – kancelarie prawne stanowi weryfikacja wzorców umów, regulaminów oraz innych bankowych procedur. Jednym z przykładów może być monitoring rejestru klauzul niedozwolonych. O dysfunkcyjności rejestru wiadomo nie od dzisiaj – a ten właśnie instrument niesie za sobą stosunkowo duże zagrożenie dla przedsiębiorcy, nie tylko z branży finansowej. Zgodnie z niedawną nowelizacją prawa konsumenckiego, wykrycie wzorca umowy odpowiadającemu treścią klauzuli niedozwolonej skutkować może nałożeniem przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sankcji finansowej nawet w przypadku, kiedy przedsiębiorca zobowiąże się do jej usunięcia. A uniknąć feralnego wzorca umowy bynajmniej nie jest prosto. Permanentne śledzenie kilku tysięcy ułomnych zapisów sądowego rejestru przekracza możliwości wielu instytucji sektora finansowego – i tu ogromnym wsparciem może okazać się oferta kancelarii specjalizujących się w prawie konsumenckim.

Instytucje te ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: