Temat numeru: XII edycja konkursu „The Best Annual Report 2016” Raporty roczne spółek publicznych – najważniejsze w komunikacji z rynkiem

BANK 2017/07-08

Wiele badań przeprowadzonych przez naukowców, wyspecjalizowane agencje krajowe i zagraniczne potwierdza, że raport roczny jest najbardziej wiarygodnym i najobszerniejszym dokumentem opisującym spółkę. Zawiera informacje wymagane i określone przez właściwe ustawy i rozporządzenia zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Najważniejszym elementem raportu rocznego jest sprawozdanie finansowe. Jest to dokument audytowany przez biegłego rewidenta, a więc też dokładnie analizowany i weryfikowany przez różne komórki.

Wiele badań przeprowadzonych przez naukowców, wyspecjalizowane agencje krajowe i zagraniczne potwierdza, że raport roczny jest najbardziej wiarygodnym i najobszerniejszym dokumentem opisującym spółkę. Zawiera informacje wymagane i określone przez właściwe ustawy i rozporządzenia zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Najważniejszym elementem raportu rocznego jest sprawozdanie finansowe. Jest to dokument audytowany przez biegłego rewidenta, a więc też dokładnie analizowany i weryfikowany przez różne komórki.

Małgorzata Gulaprezes
zarządu Instytutu Rachunkowości i Podatków

Trochę słabiej wygląda sprawozdanie z działalności, ponieważ biegły rewident jest zobowiązany do potwierdzenia zgodności danych finansowych prezentowanych w tej części raportu z danymi ze sprawozdania finansowego oraz potwierdzenia czy sytuacja zaprezentowana w sprawozdaniu z działalności nie zniekształca w istotny sposób obrazu spółki. Osobiście uważam, że wypowiadanie się biegłego rewidenta na temat zniekształceń wprowadza pewną dozę subiektywizmu w ocenie, ponieważ zależy głównie od know-how konkretnej osoby lub firmy audytorskiej, które niekoniecznie muszą znać specyfikę branży etc.

Postawa audytora stanowi więc motywację dla spółki, żeby coś zmienić albo wręcz przeciwnie. W tym obszarze zaobserwowaliśmy dwa zjawiska: spółka ma taki sam schemat sprawozdania z działalności od momentu debiutu, i z roku na rok aktualizuje tylko dane finansowe, albo co roku weryfikuje zawartość tej części raportu rocznego, tak w treści, jak i formie, co wskazuje na większą dbałość o rzetelniejsze informowanie rynku o swojej sytuacji. Ważne jest, aby utrzymywać wysoki poziom raportowania nie tylko wobec instytucji nadzorujących rozwój rynku, ale również w odniesieniu do konkurentów, wpływa to bowiem na wycenę i zwiększenie konkurencyjności.

Pamiętać należy, że analitycy i inwestorzy oceniają „przeszłość”, czyli sprawozdanie finansowe, ale kupują „przyszłość”, czyli informację zawartą w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: