Temat Numeru: Zarządzanie obszarem ryzyka operacyjnego fundamentem bezpieczeństwa

BANK 2010/09

Z Aliną Wieloch przewodniczącą komitetu Zarządzania Obszarem Ryzyka Operacyjnego (ZORO) przy Związku Banków Polskich rozmawiał Maciej Małek.

Co legło u podstaw powołania do życia systemu ZORO?

Problem ryzyka i zarządzania nim jest tak stary jak ekonomia, z którą pozostaje nierozerwalnie związany. Z chwilą wejścia w życie Nowej Umowy Kapitałowej, pojawienia się Rekomendacji M i kolejnych dokumentów oraz publikacji, które edytowano na rynku polskim i europejskim, należało podjąć próbę zmierzenia się z problemem ryzyka operacyjnego i zarządzania nim w pełnym wymiarze. Do początku obecnej dekady ryzyko operacyjne pozostawało niedookreślone, bo brakowało precyzyjnej definicji. Wiedzieliśmy, czym jest ryzyko rynkowe i kredytowe. Ale kolejne incydenty pojawiające się w Europie, Japonii, Stanach Zjednoczonych i Hongkongu nauczyły nas, że takie pojęcia jak ryzyko rynkowe i kredytowe nie odpowiedzą nam na wszystkie pytania związane z przyczynami stale nasilających się zjawisk.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: