Tempo spadku bezrobocia stabilizuje się

Rynek pracy

Wskaźnik Rynku Pracy - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł o 0,8 pkt m/m w sierpniu 2018 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych w raporcie. Według ekspertów, może dojść do stabilizacji stopy bezrobocia na obecnym poziomie lub jej nieznacznego wzrostu w najbliższych miesiącach.

Kobieta przeglądająca ofert pracy w internecie
Fot. stock.adobe.com/fizkes

Wskaźnik Rynku Pracy - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł o 0,8 pkt m/m w sierpniu 2018 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych w raporcie. Według ekspertów, może dojść do stabilizacji stopy bezrobocia na obecnym poziomie lub jej nieznacznego wzrostu w najbliższych miesiącach.

Wskaźnik Rynku Pracy - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł o 0,8 pkt m/m w sierpniu 2018 r. #WRP #BIEC #praca #rynekpracy

"Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia wzrósł w sierpniu o blisko 1 punkt. Był to czwarty z rzędu miesiąc, kiedy odnotowano znaczący wzrost wskaźnika, choć sierpniowa skala jego wzrostu była nieco mniejsza od tej sprzed miesiąca. Co prawda, w ubiegłym roku w analogicznym okresie również doszło do wzrostu wartości wskaźnika, jednak skala zmian była mniejsza a wzrost trwał krócej. Można zatem przypuszczać, iż w gospodarce wyczerpują się możliwości dalszego spadku bezrobocia rejestrowanego a w najbliższym czasie może dojść do stabilizacji stopy bezrobocia na obecnie odnotowywanym poziomie lub nawet niewielkiego jej wzrostu" - czytamy w raporcie.Trzy składowe wskaźnika oddziałują w kierunku dalszego spadku bezrobocia, przy czym wpływ tylko dwóch z nich można uznać za istotny. Wartości pięciu składowych zapowiadają pogorszenie sytuacji na rynku pracy, podkreśliło Biuro.

Zmiana zachowań na rynku pracy

"Wydaje się, iż na rynku pracy nastąpiła zmiana zachowań zarówno po stronie pracodawców, jak i prawdopodobnie po stronie pracowników. Pracodawcy zwiększyli nakłady pracy poprzez wzrost zatrudnienia, nie zaś poprzez zwiększenie nakładów na inwestycje w nowocześniejsze i wydajniejsze maszyny lub wydłużanie czasu pracy, jak to miało miejsce w przeszłości w okresach dobrej koniunktury. Z drugiej strony pracownicy w efekcie wzrostu wynagrodzeń, niechętnie podejmują się pracy w dodatkowym wymiarze godzin" - czytamy dalej.Eksperci wskazują, że występująca wysoka podaż ofert pracy w powiatowych urzędach pracy oraz stosunkowo mała liczba osób bezrobotnych, które się wyrejestrowują z tytułu podjęcia zatrudnienia świadczy o niskiej efektywnej podaży pracy dopasowanej do wymagań stawianych przez pracodawców."Przykładowo, w lipcu br. liczba zarejestrowanych nowych ofert pracy była 1,9 razy wyższa niż liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych, które znalazły pracę. Stanowi to jedną z głównych barier do dalszego spadku bezrobocia" - oceniają eksperci.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: