Ten sam BS pod nową nazwą

Bankowość

Bank Spółdzielczy w Krościenku nad Dunajcem zmienił nazwę na Pieniński Bank Spółdzielczy.

Stało się tak, bowiem – co podkreślają jego władze – intensywnie się on rozwija i nabiera charakteru instytucji o zasięgu regionalnym. Zmiana nazwy nie powoduje żadnych dodatkowych skutków prawnych, zatem w mocy pozostają zawarte umowy, aneksy czy porozumienia.

Jedynie wszędzie tam, gdzie występował on pod dawną nazwą lub jej skrótem (umowy, regulaminy, instrukcje, regulacje itp.) – a więc jako Bank Spółdzielczy w Krościenku n/D lub BS w Krościenku n/D – należy rozumieć, że chodzi o Pieniński Bank Spółdzielczy.

Udostępnij artykuł: