„TERAZ ALBO NIGDY – podsumowanie efektów dotychczasowych dziewięciu edycji Kongresu”

Polecamy

Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych to doroczne forum wymiany myśli i doświadczeń wszystkich instytucji i środowisk związanych z finansowaniem nieruchomości, wpływające na realny kształt rynku mieszkaniowego oraz polskiej gospodarki.

Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych to doroczne forum wymiany myśli i doświadczeń wszystkich instytucji i środowisk związanych z finansowaniem nieruchomości, wpływające na realny kształt rynku mieszkaniowego oraz polskiej gospodarki.

Koncepcja tegorocznego Kongresu różni się nieco od dotychczasowej praktyki - ze względu na jubileuszowy charakter wydarzenia przyjęto założenie, że poszczególne sesje prowadzone będą w formie dyskusji i moderowane będą przez udział dziennikarzy zajmujących się problematyką gospodarczą i finansową: Marka Wielgo, Grażynę Błaszczak, Łukasza Wilkowicza, Roberta Stankiewicza i Bożenny Chlabicz.

Jubileuszowy charakter Kongresu skłania do podsumowań, zwłaszcza że wiele projektów i idei omawianych na forum Kongresu w jego dziesięcioletniej historii przełożyły się na szereg propozycji konkretnych rozwiązań. W bieżącym roku obserwujemy kumulację projektów rządowych, inicjatyw parlamentarnych oraz regulacji nadzorczych, które mogą zasadniczo zmienić kształt polskiego sektora finansowania nieruchomości. Dyskusja na forum X Kongresu nabiera szczególnego znaczenia w kontekście dokonanej przez Prezesa Pady Ministrów ostatniej rekonstrukcji rządu.

W programie tegorocznego Kongresu m.in.:

  • Rada Ministrów Budownictwa i dyskusja na temat polskiej polityki mieszkaniowej (w tym przegląd dotychczasowych i ocena obecnych programów rządowych)
  • prezentacja założeń Programu Polityki Rodzinnej Prezydenta RP "Dobry Klimat dla Rodziny".
  • dyskusja o inicjatywach wspierających oszczędzanie na potrzeby mieszkaniowe, co w kontekście wymaganego Rekomendacją S KNF wkładu własnego staje się jednym z optymalnych sposobów wspierania rosnącej dostępności kredytów
  • dyskusja o wynajmie jako alternatywnej - obok własności - formie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
  • prezentacja nowych rozwiązań zapewniających długoterminowe finansowanie kredytów hipotecznych (sekurytyzacja, nowa pozycja banków hipotecznych)
  • podsumowanie sytuacji na rynku deweloperskim w kontekście obowiązującej już ustawy "deweloperskiej" oraz planowanym uruchomieniu programu "MdM" i Krajowego Funduszu Mieszkań na Wynajem

Tradycją Kongresu jest stały udział przedstawicieli banków, firm ubezpieczeniowych, firm deweloperskich, rzeczoznawców majątkowych, przedstawicieli Rządu RP, Komisji nadzoru Finansowego, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Finansów oraz środowisk naukowych. Nie bez znaczenia jest także udział izb gospodarczych zrzeszających sektor bankowy i deweloperski oraz rzeczoznawców majątkowych. Swój udział w tegorocznym Kongresie potwierdzili m.in. Irena Wóycicka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, byli i obecni Ministrowie odpowiedzialni za budownictwo i politykę mieszkaniową, w tym dr Andrzej Wojciech Bratkowski - Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w latach 1992-1993, prof. dr hab. Marek Bryx - Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w latach 2001-2003, dr Irena Herbst - Wiceminister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w latach 1992-1996 i Sławomir Najnigier - Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w latach 1997-2000.

Podczas Uroczystej Gali zamykającej pierwszy dzień obrad wręczona zostanie Nagroda Kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości" SZKLANE DOMY 2013 - wyróżnienie dla najlepszych działań i projektów z różnych dziedzin związanych z rynkiem finansowania nieruchomości. Dodatkowo  osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju prac Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP oraz wniosły wyjątkowy wkład w merytoryczne efekty dotychczasowych edycji Kongresu, wręczone zostaną również specjalne Jubileuszowe nagrody komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP.

X Jubileuszowa edycja Kongresu odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2013 r. w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim.

Transmisję Kongresu zapewnia bankier.tv. Relacja na żywo z obrad Kongresu oraz z uroczystej Gali również na stronie zbp.pl

Zapraszamy serdecznie.

Program X Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych można pobrać tutaj.

Udostępnij artykuł: