Teresa Czerwińska: Widać nabieranie masy krytycznej polskiego sektora bankowości komercyjnej do dużego skoku technologicznego

Powiedzieli

O wynikach badania wdrażania innowacji i technologii w polskim sektorze bankowości komercyjnej mówiła na kongresie Impact fintech’19 Teresa Czerwińska, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Teresa Czerwińska Fot. aleBank.pl

O wynikach badania wdrażania innowacji i technologii w polskim sektorze bankowości komercyjnej mówiła na kongresie Impact fintech’19 Teresa Czerwińska, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Wyniki badania w zakresie innowacyjności i wdrażania technologii cyfrowych w polskim sektorze bankowości komercyjnej zostały opublikowane 3 grudnia 2019 r., jako element Raportu o stabilności systemu finansowego w Polsce. Takie badanie było przeprowadzone po raz pierwszy, ale będzie prowadzone cyklicznie.Banki, które inwestują w rozwiązania innowacyjne to są największe banki i najbardziej zasobne, najbardziej rentowne. Zbadaliśmy 26 banków komercyjnych. Z tego wyróżniliśmy grupę 5 − 8 banków, które inwestują w technologie innowacyjne, czyli nie dopuszczają do powstania długu technologicznego w sektorze bankowym. Dynamika tych inwestycji jest bardzo duża, w latach 2016 − 2019 wyniosła 20 proc.Banki inwestują w automatyzację i cyfryzację. Z jednej strony to rozbudowa infrastruktury IT, a z drugiej strony coraz więcej wykorzystują duże zasoby danych. A kilka banków wykorzystuje już w procesach biznesowych sztuczną inteligencję.Po trzecie badania wykazały, że procesy wdrażania nowych technologii wpływają na redukcję kosztów. To odpowiedź sektora na presję kosztową.To z jednej strony jest otwarcie rynku na inne podmioty, spoza sektora, czyli PSD2, a z drugiej strony zwiększone zapotrzebowanie kapitałowe. Banki poszukują przestrzeni na kreowanie dodatkowego wyniku finansowego. I dlatego są skierowane na nowe rozwiązania technologiczne.I czwarta rzecz, to wykorzystanie technologii blockchain, usług chmurowych, ale to jest przyszłość polskiego sektora bankowego, na razie to tylko początki. Ale widać nabieranie masy krytycznej do dużego skoku technologicznego.

Teresa Czerwińska,

członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego

Impact fintech'19 Katowice, 4 grudnia 2019 r.

 
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: