Teresa Czerwińska

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Teresa Czerwińska
Teresa Czerwińska. Fot. NBP

Członek Zarządu Narodowy Bank Polski

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Nauk Społecznych (1997 r.) oraz Wydziału Zarządzania (1998 r.). Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse uzyskała w 2010 roku. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie ekonomia i finanse (od 2011 r.) ma bogate doświadczenie zarówno akademickie, jak i zawodowe związane z rynkiem finansowym. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych, a także analiz i ekspertyz z zakresu zarządzania finansami i ryzykiem instytucji finansowych oraz społecznie odpowiedzialnego inwestowania.

Pełniła funkcje w gremiach międzynarodowych m.in.: gubernator z ramienia RP w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (IMF), gubernator z ramienia RP w Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), gubernator z ramienia RP w Europejskim Banku Inwestycyjnym, członek Coalition of Finance Ministers for Climate Action (2019), członek Insurance & Reinsurance Stakeholder Group przy European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) (2015-2018), jak i w gremiach krajowych m.in.: Doradczym Komitecie Naukowym przy Rzeczniku Finansowym, sekretarz Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk (2015-2019), Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (2017-2018); grupie roboczej Ministra Gospodarki ds. Społecznej odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2014-2015). Pracowała w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2005 r.), była powoływana do organów nadzorczych instytucji finansowych oraz jako biegły sądowy.

Od grudnia 2015 r. do czerwca 2017 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiadała za przygotowanie i realizacje budżetu w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego oraz audyt i kontrolę. Od czerwca 2017 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów ds. budżetu, gdzie odpowiadała za przygotowanie i wykonanie budżetu państwa oraz obsługę środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.

W okresie styczeń 2018 – czerwiec 2019 r. minister finansów RP.

4 czerwca 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Teresę Czerwińską na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Udostępnij artykuł: