Terminale płatnicze w instytucjach i urzędach państwowych. Program Polska Bezgotówkowa rozszerzony

Gospodarka

Program Polska Bezgotówkowa, który początkowo skierowany był tylko do przedsiębiorców, został rozszerzony o urzędy i inne instytucje sektora publicznego oraz podmioty niebędące przedsiębiorcami, a przyjmujące płatności.

Mężczyzna wpisujący PIN na terminalu płatniczym
Fot. stock.adobe.com/stokkete

Program Polska Bezgotówkowa, który początkowo skierowany był tylko do przedsiębiorców, został rozszerzony o urzędy i inne instytucje sektora publicznego oraz podmioty niebędące przedsiębiorcami, a przyjmujące płatności.

Od 1 września 2018 roku Program #PolskaBezgotówkowa objął swoim działaniem m.in. urzędy gminne, sądy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, szpitale i przychodnie, fundacje czy stowarzyszenia @bezgotowkowa

Każdemu z nas zdarzyło się wyrabiać dokumenty w urzędach - paszport lub prawo jazdy.  Pewnie nieraz musieliśmy również uiścić opłaty za rejestrację nowego samochodu, odpady komunalne, wodę, przedszkole czy szkołę. Załatwianie spraw w instytucjach administracji publicznej jest codziennością, na którą za każdym razem należy się odpowiednio przygotować. Odwiedzając takie miejsca, każdy z nas musiał być niejednokrotnie zaopatrzony w gotówkę lub wiedzę, gdzie w okolicy znajduje się najbliższy bankomat.Od 1 września 2018 roku Program Polska Bezgotówkowa objął swoim działaniem takie instytucje jak urzędy gminne, sądy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, sztuki i sportu, parki narodowe oraz szpitale i przychodnie, przedsiębiorstwa komunalne, a także fundacje czy stowarzyszenia.

Urzędy, instytucje i inne podmioty państwowe, które zdecydują się przyłączyć do Programu, otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem i instalacją terminala do akceptacji kart oraz miesięcznych kosztów obsługi płatności bezgotówkowych.Udział w Programie Polska Bezgotówkowa to szereg korzyści dla każdej ze stron. Dla podmiotów sektora publicznego oznacza to przejrzystość, bezpieczeństwo i niewątpliwe zadowolenie klientów, którzy mogą wybrać, czy za daną usługę chcą zapłacić gotówką, czy zbliżeniowo np. za pomocą karty lub telefonu komórkowego. Obywatele natomiast mogą cieszyć się z terminali w każdym punkcie kasowym, co zapewni im wygodę i oszczędność czasu.

– Bardzo zależy nam, aby instytucje publicznie przystąpiły do Programu Polska Bezgotówkowa. Jest to wygodne zarówno dla samych urzędników i pracowników instytucji państwowych, jak i obywateli. Każdy zasługuje na to, aby mieć swobodny wybór, czy za daną usługę chce zapłacić gotówką, czy bezgotówkowo. Konsumentom coraz bardziej zależy na wygodzie i oszczędności czasu, dlatego też takie miejsca jak urzędy, muzea, parki narodowe czy obiekty sportowe starają się odpowiedzieć na ich potrzeby– mówi dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.Wszystkie podmioty zainteresowane instalacją terminala powinny skontaktować się z wybranym przez siebie agentem rozliczeniowym uczestniczącym w Programie Polska Bezgotówkowa w celu podpisania umowy dotyczącej przystąpienia do Programu. Lista agentów rozliczeniowych uczestniczących w Programie Polska Bezgotówkowa jest dostępna na stronie www.polskabezgotowkowa.pl.

Program Polska Bezgotówkowa

Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą zgłaszać się mikro-, małe i średnie podmioty, przyjmujące zapłatę za swoje usługi lub produkty, które chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych. Do udziału w Programie uprawnione są podmioty, które posiadają maksymalnie 5 placówek detalicznych.Przedsiębiorstwo prywatne lub instytucja państwowa, które zdecydują się przyłączyć do Programu, otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych.
Udostępnij artykuł: