TFI i domy maklerskie poprawiły wyniki finansowe w I półroczu 2018 r.

Z rynku

Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 498,48 mln zł w I poł. 2018 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego. Rok wcześniej wynik finansowy wyniósł 308,25 mln zł.

Wykresy na tle stosu pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/number1411

Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 498,48 mln zł w I poł. 2018 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego. Rok wcześniej wynik finansowy wyniósł 308,25 mln zł.

Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 498,48 mln zł w I poł. 2018 r. #TFI #KNF

Przychody ogółem TFI wyniosły 2 008,78 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 1 848,9 mln zł rok wcześniej, w tym przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi sięgnęły odpowiednio: 1 890,71 mln zł wobec 1 736,79 mln zł rok wcześniej.Koszty ogółem wyniosły 1 390,32 mln zł w I półr. br. wobec 1 467,42 mln zł rok wcześniej.Wartość zarządzanych aktywów ogółem wyniosła 399,16 mld mln zł na koniec czerwca 2018 r., w tym 337,8 mld zł to wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych, zaś wartość zarządzanych portfeli, w skład których wchodzi 1 lub większa liczba instrumentów finansowych wyniosła 61,36 mld zł.Rok wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wyniosła 373,27 mld zł, w tym wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych wyniosła 315,58 mld zł, zaś wartość zarządzanych portfeli sięgnęła 57,69 mld zł.Kapitał własny TFI wyniósł 1 630,54 mln zł na koniec czerwca 2018 r. wobec 1 407,32 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto domów maklerskich wzrósł r/r do 167,14 mln zł w I półr.

Zysk netto domów maklerskich wyniósł 167,14 mln zł w I poł. 2018 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego. Rok wcześniej wypracowany zysk netto wyniósł 103,35 mln zł.Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 176,51 mln zł wobec 136,93 mln zł rok wcześniej.Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 333,87 mln zł, zaś rok wcześniej było to 392,78 mln zł.Koszty działalności podstawowej sięgnęły 248,38 mln zł w I poł. br. wobec 233,17 mln zł rok wcześniej.

Aktywa klientów na rachunkach wyniosły 84,18 mld zł, zaś aktywa klientów w zarządzaniu sięgnęły 7,1 mld zł; rok temu było to odpowiednio: 91,8 mld zł i 1,61 mld zł.Aktywa domów maklerskich wyniosły 7 mld zł na koniec I poł. 2018 r. wobec 6,37 mld zł rok wcześniej.Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 25,58% na koniec I poł. br. wobec 23,32% rok wcześniej.Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 25,87% wobec 23,44% rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: