TFI: liczba klientów wzrosła o 2,9 tys. osób w I kw. 2019 r.

Z rynku

W pierwszym kwartale 2019 roku liczba klientów funduszy inwestycyjnych wzrosła o 2,9 tys. w porównaniu do stanu na koniec ubiegłego roku.

Mężczyzna w garniturze rysujący wykres wzrostowy
Wykres Fot. stock.adobe.com/Sergey Nivens

W pierwszym kwartale 2019 roku liczba klientów funduszy inwestycyjnych wzrosła o 2,9 tys. w porównaniu do stanu na koniec ubiegłego roku.

Liczba klientów towarzystw funduszy inwestycyjnych spadła po raz pierwszy od dwóch lat - o 4,5 tys. w I kwartale 2019 r. #TFI #AnalizyOnline

Z danych przesłanych od 20 TFI wynika, że na koniec marca było w sumie niespełna 2,33 mln klientów funduszy inwestycyjnych (przypominamy, że jedna osoba może być klientem kilku TFI). To o +2,9 tys. więcej od stanu na koniec 2018 roku (+1,9%). Od kilku kwartałów byliśmy jednak przyzwyczajeni do wzrostów na poziomie co najmniej kilkunastu tysięcy nowych klientów. Zadyszka to efekt wolniejszej lub nawet ujemnej dynamiki w bankowych, a także w kilku prywatnych TFI.
liczba klientów funduszy inwestycyjnych marzec 2019

PKO TFI z największą liczbą klientów

Od dwóch lat towarzystwem z największą liczbą klientów jest PKO TFI. Na koniec marca 2019 r. w fundusze tego towarzystwa zainwestowało ponad 583 tys. klientów. W porównaniu z poprzednimi kwartałami, tym razem przyrost jest jednak niewielki. W ostatnich trzech miesiącach jednostki funduszy PKO TFI kupiło niespełna 1 tys. nowych inwestorów (netto). Dodajmy jednak, że na przestrzeni ostatniego roku towarzystwo pozyskało ponad 65 tys. klientów – ponad trzykrotnie więcej od kolejnych TFI.

Na koniec marca 2019 r. NN Investment Partners TFI miało prawie 277 tys. klientów – o ponad 11 tys. więcej niż kwartał wcześniej. To największy kwartalny przyrost wśród wszystkich TFI, które udostępniają dane. Towarzystwo umacnia się na trzecim miejscu pod względem całkowitej liczby klientów.Czytaj także: Wynik finansowy netto TFI spadł r/r do 240,26 mln zł w I kw. 2019 r. >>>

Drugim w kolejności pod względem dynamiki klientów jest TFI PZU

Drugim w kolejności pod względem dynamiki klientów jest TFI PZU. W pierwszych trzech miesiącach jednostki funduszy kupiło ponad 6 tys. nowych inwestorów (netto). Towarzystwo ma już ich ponad 190 tys. i jest czwartą siłą na rynku.Wśród prywatnych TFI, niezwiązanych kapitałowo z żadną grupą bankową, wyróżnia się Investors TFI. W pierwszym kwartale pozyskał ponad 4 tys. nowych inwestorów, a na przestrzeni ostatniego roku ponad 16 tys.W I kwartale br. największy pod względem ilościowym spadek liczby klientów dotknął m.in. Santander TFI i MetLife TFI. 
Źródło: Analizy Online
Udostępnij artykuł: