Tłumacz migowy online we wszystkich placówkach PKO BP

Z rynku

PKO BP - Oddział
PKO BP - Oddział (źródło: PKO BP)

PKO Bank Polski we współpracy z Migam "RKPK" Sp. z o.o. s.k.a. wprowadził usługę polskiego tłumacza migowego online we wszystkich oddziałach i agencjach banku.

#PKOBankPolski wprowadził usługę polskiego tłumacza migowego online we wszystkich oddziałach i agencjach banku @PKOBP

Do komunikacji potrzebny jest telefon z systemem Android i dostępem do internetu, za pośrednictwem którego klient łączy się z tłumaczem języka migowego, zapewnionym przez bank. Usługa tłumacza online jest dostępna w godzinach pracy oddziałów. Tłumaczenia odbywają się jako video rozmowy. Tłumacz pośredniczy w kontakcie klient – doradca i tłumaczy język migowy na polski mówiony i odwrotnie.

Więcej najnowszych informacji na temat banku PKO BP >>>

Zaoferowanie jakości obsługi na takim samym poziomie wszystkim klientom

„Mamy nadzieję, że dzięki naszej usłudze osoby głuche będą mogły w wygodny sposób korzystać z takiej formy komunikacji z doradcą. Naszym celem jest zaoferowanie jakości obsługi na takim samym poziomie wszystkim klientom i postrzeganie banku jako instytucji przełamującej bariery, nastawionej na nowoczesne technologie” – powiedział Marcin Izdebski z departamentu usług cyfrowych PKO BP, odpowiedzialny za wdrożenie projektu.

Na spotkanie z udziałem tłumacza polskiego języka migowego online nie trzeba wcześniej się umawiać.

„Szacuje się, że kilkaset tysięcy osób w Polsce, to osoby z dysfunkcją słuchu. Ojczystym językiem głuchych Polaków jest Polski Język Migowy, który ma odrębną od fonicznego języka polskiego gramatykę i składnię” – podano.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Udostępnij artykuł: