To już czwarta kadencja RPP

Aktualności / Kadry / Polecamy

- Rozstajemy się po pierwsze w poczuciu nie najgorzej wykonanego obowiązku, po drugie - w poczuciu, że przeżyliśmy fantastyczną przygodę intelektualną - tymi słowami prezes Narodowego Banku Polskiego zwrócił się do członków Rady Polityki Pieniężnej III kadencji, podsumowując minione sześć lat wspólnej pracy na rzecz stabilności polskiej waluty i bezpieczeństwa systemu finansowego. 25 lutego w siedzibie Narodowego Banku Polskiego odbyła się oficjalna ceremonia pożegnania ustępujących i zarazem powitania nowych członków Rady.

- Rozstajemy się po pierwsze w poczuciu nie najgorzej wykonanego obowiązku, po drugie - w poczuciu, że przeżyliśmy fantastyczną przygodę intelektualną - tymi słowami prezes Narodowego Banku Polskiego zwrócił się do członków Rady Polityki Pieniężnej III kadencji, podsumowując minione sześć lat wspólnej pracy na rzecz stabilności polskiej waluty i bezpieczeństwa systemu finansowego. 25 lutego w siedzibie Narodowego Banku Polskiego odbyła się oficjalna ceremonia pożegnania ustępujących i zarazem powitania nowych członków Rady.

Zmianie uległ niemal cały dotychczasowy skład RPP. Prawie - gdyż kadencja jednego z członków tego organu, prof. Jerzego Osiatyńskiego, kończy się dopiero w 2019 roku. Ustępującym członkom prezes Marek Belka przypomniał, jak wielka odpowiedzialność ciążyła na nic w ciągu minionych lat, określając wprost członkostwo w Radzie jako jedną z najważniejszych i najbardziej doniosłych funkcji publicznych we współczesnym państwie polskim. - To jest z jednej strony odpowiedzialność - ale z drugiej niesamowita szkoła dla ekonomistów, prawników, okazja do studiowania, pogłębiania wiedzy, ścierania się z najnowszymi poglądami i opiniami w tej sferze - zaznaczył prezes Narodowego Banku Polskiego, przypominając, iż owo ścieranie się poglądów nierzadko przybierało formy bardzo zdecydowane.  - Tam naprawdę się ostro dyskutowało i nie było łatwo - podkreślił Marek Belka.

Szczególnym dowodem uznania dla odchodzących członków Rady Polityki Pieniężnej było przyznanie im przez Prezesa NBP odznaczeń za wybitne zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej. Wyróżnienia odebrali: Andrzej Bratkowski, Elżbieta Chojna-Duch, Adam Glapiński, Jerzy Hausner, Andrzej Kaźmierczak, Andrzej Rzońca, Jan Winiecki i Anna Zielińska-Głębocka odznaczenia za wybitne zasługi dla bankowości Rzeczpospolitej. W gronie wyróżnionych nie znalazł się prof. Jerzy Osiatyński - z tej przyczyny, iż otrzymał owe oznaczenie znacznie wcześniej; jak sam przypomniał - miało to miejsce jeszcze w 1985 roku.

W dalszej części uroczystości Zdzisław Sokal, doradca Prezydenta RP, odczytał list wystosowany przez głowę państwa do ustępujących i nowo powołanych członków Rady Polityki Pieniężnej. Podkreślając szczególną rangę Rady, jako instytucji, której kompetencje określone zostały wprost w ustawie zasadniczej,  prezydent wysoko ocenił działalność ustępującego składu RPP. - Ubiegła kadencja potwierdziła rolę tej Rady. Znaczącym sukcesem jest zachowanie w niełatwych okolicznościach stabilności polskiego pieniądza oraz utrwalenie wiarygodności NBP oraz RPP. W dzisiejszym niespokojnym świecie to ogromne wartości - napisał w swym liście prezydent Andrzej Duda. Składając podziękowania tym, dzięki których aktywności możliwe było utrzymanie wysokiego poziomu zaufania do polskiej waluty i instytucji finansowych, prezydent przypomniał, że zadanie spoczywające na członkach RPP ostatniej kadencji było wyjątkowo trudne - głównie z uwagi na splot niekorzystnych tendencji w skali globalnej. - Podczas ubiegłej kadencji Radzie przychodziło się mierzyć z poważnymi wyzwaniami wynikającymi głównie z globalnego kryzysu, którego skutki dotknęły również Polskę. Długotrwałe obniżenie tempa wzrostu gospodarczego, burzliwe zmiany na rynkach surowcowych, ekspansywna strategia głównych banków centralnych - wszystko to utrudniało Radzie prowadzenie stabilnej, przewidywalnej perspektywicznej polityki pieniężnej. A jednak udało się zapewnić Polsce skuteczną kontrolę nad poziomem cen i podtrzymać zaufanie do polskiego złotego. Miało to bardzo istotne znaczenie dla naszej gospodarki, jej rozwoju i zdolności. Jest w tym znacząca Państwa zasługa - czytamy w liście głowy Państwa do byłych już członków Rady. Prezydent odniósł się również z apelem do reprezentantów kolejnej, czwartej już kadencji RPP. - Przed członkami Rady, którzy zasiadają w nowej kadencji, stawia się niezwykle odpowiedzialne zadanie. Potrzebna jest umiejętna kontynuacja stabilnej polityki pieniężnej - ale również wzmocnienie innych fundamentów gospodarczego rozwoju. Jest to bardzo ważny ekonomicznie moment; może on rozstrzygać o perspektywach na kolejne lata i dziesięciolecia. O przyszłości współcześnie żyjących Polaków i następnych pokoleń.

Podczas uroczystości nie zabrakło również głosu przedstawiciela władzy ustawodawczej - list wystosowany przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego odczytał jego doradca, Andrzej Klarkowski. - Rada Polityki Pieniężnej pełni bardzo ważną role w polskim systemie finansowym i bankowym. Należy również do wyjątkowo znaczących instytucji w naszym ładzie ustrojowym. Świadczy o tym umocowanie jej kompetencji bezpośrednio w naszej ustawie zasadniczej. Trudno przecenić wagę i role tego organu NBP. Dlatego chciałbym złożyć wszystkim członkom RPP III kadencji podziękowanie za trud, poświęcenie i zaangażowanie w służbę publiczną dla dobra RP, a także wyrazić uznanie za profesjonalizm, z jakim wypełniali Państwo swoje niełatwe i odpowiedzialne zadania. Tym członkom RPP, którzy rozpoczynają właśnie nową kadencję, życzę wileu sukcesów i ufam, że dzięki wysokim kompetencjom podejmować będziecie Państwo decyzje, które pozytywnie wpływać będą na sytuację naszej gospodarki - z takim przesłaniem do obecnych jak i byłych członków RPP zwrócił się marszałek polskiego Sejmu.

Jak minione lata oceniają sami członkowie ustępującej Rady? W ich imieniu wypowiedziała się Elżbieta Chojna-Duch. - Była to - pod każdym względem: merytorycznym, formalnym, towarzyskim - znakomita współpraca. Szkoda, że została zakończona po tych 6 latach, dlatego, że dostarczyła nam ona niezwykle interesujących doświadczeń i przeżyć, dyskusje były wyczerpujące, nie zawsze łatwe - była to również czasami dyskusja konfliktowa, ale prowadząca do właściwego celu, do wspólnych, jednolitych ostatecznych ustaleń - podkreśliła była już członkini RPP.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia było oczywiście oficjalne powitanie nowo mianowanych członków RPP. W tym gronie znaleźli się: Grażyna Ancyparowicz, Marek Chrzanowski, Eugeniusz Gatnar, Łukasz Hardt, Jerzy Kropiwnicki, Eryk Łon, Jerzy Osiatyński oraz Kamil Zubelewicz. W najbliższym czasie czeka nas jeszcze wybór ostatniego z członków RPP - na miejsce po Annie Zielińskiej-Głębockiej, której kadencja upłynęła 9 lutego.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: