To może być Kongres przełomowy

Multimedia / Technologie i innowacje

Kongres może być uznawany za Kongres przełomu. Właśnie dziś zostaliśmy poinformowani przez Ministra Cyfryzacji o bardzo ważnych przedsięwzięciach już podjęty i planowanych, wdrażanych przez władze naszego kraju.

To, o czym mówiliśmy przez wiele ostatnich lat – o potrzebie prac normalizacyjnych, standaryzacyjnych, umożliwiających lepszą współpracę różnych sfer gospodarki oraz różnych sfer gospodarczych z administracją rządową i samorządową – staje się faktem

Bardzo ważne są też wypowiedzi przedstawicieli świata nauki, którzy omawiają nie tylko kwestie, które są już podejmowane w różnych krajach, ale także wskazują miejsce Polski i polskiej gospodarki cyfrowej. Przedstawiane są bardzo ewidentne osiągnięcia dla polskiej gospodarki elektronicznej – w szczególności bankowości elektronicznej, telekomunikacji. Jednocześnie wskazywane są obszary, w których musimy szybko wziąć się do pracy, aby siłę gospodarki elektronicznej można było wykorzystywać w różnych działach naszej gospodarki, aby życie stawało się bezpieczniejsze, łatwiejsze, lżejsze, aby praca stawała się bardziej wydajna, aby efektywność przedsiębiorstw, a poprzez to konkurencyjność, wzrastała.

Kongres Gospodarki Elektronicznej jest tyglem, gdzie spotykają się przedstawiciele różnych branż przemysłu, instytucji finansowych, świata nauki, regulatorów, którzy dyskutują o tym jak najlepiej łączyć wszystkie działy, jak zapewnić synchronizację zwracając uwagę na bezpieczeństwo obrotu elektronicznego, gospodarki elektronicznej, a także minimalizowanie strat pamiętając, że prowadząc badania, poszukiwania, różnego rodzaju eksperymenty, musimy mieć prawo do ryzyka.

Bardzo ważny aspekt to edukacja pod kątem gospodarki elektronicznej, cyfrowej na każdym etapie – w domu rodzinnym, przedszkolu, szkole, na uczelniach. Edukacja przez całe życie, ponieważ świat technologii bardzo się zmienia i zmieniać się będzie. Musimy się z tym oswoić, że co jakiś czas zmiany technologiczne są tak duże, możliwości zastosowania tak istotne, że powinniśmy być na bieżąco, aby z życia społecznego, gospodarczego, na skutek nienadążania, się nie wykluczyć. Nie jest to takie trudne.

Udostępnij artykuł: