To nie jest kraj dla starych ludzi?* Przegląd zagranicznych rozwiązań systemowych i dobrych praktyk w obszarze mieszkalnictwa senioralnego w wybranych krajach No country for old men? Review of international approaches and good practice in senior housing in selected countries

FN 2017/10-12 (październik-grudzień 2017)

Polska jest najszybciej starzejącym się krajem UE. Osoby w wieku 65+ stanowią obecnie 16 proc. mieszkańców Polski, za niecałe 20 lat już co czwarty z nas będzie miał 65 lat lub więcej. Mimo iż liczba osób starszych dynamicznie rośnie, wciąż brakuje efektywnych rozwiązań systemowych w obszarze wsparcia i opieki, które byłyby w naszym kraju wdrażane na szeroką skalę.

Agata Miśkowiec
PCG Polska,
ekspert Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Mowa tu nie tylko o niewydolności systemu usług opiekuńczych i opieki zdrowotnej (czyli obszarach, które w sposób automatyczny kojarzymy z zaspokajaniem potrzeb osób starszych). Istotna luka w systemie wsparcia i opieki dla seniorów wynika także z braku realizacji spójnej i kompleksowej mieszkaniowej polityki senioralnej (zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym). W końcu to ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: