To nie koniec zmian na rynku kredytów hipotecznych

Komentarze ekspertów

0001

Końcówka roku na rynku finansów, upłynęła pod znakiem planowanych lub wprowadzonych już podwyżek marż w bankach w odpowiedzi na podatek bankowy. W jaki sposób wpłynie to na decyzje konsumentów w 2016r.? Jakich kolejnych zmian możemy spodziewać się w nowym roku?

W 2016 r. ograniczenie akcji kredytowej banków

Do zapowiadanego od dawna zwiększenia wymaganego wkładu własnego doszło widmo podwyżki marż kredytowych w związku z planowanym podatkiem bankowym. Według Katarzyny Dmowskiej z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych, spowoduje to, przynajmniej w pierwszej fazie roku, powstrzymanie się klientów od zaciągania kredytów hipotecznych, co wpłynie też na spowolnienie na rynku nieruchomości.

– Klienci będą obserwować rynek do momentu oswojenia się z nową sytuacją i powrócą do podejmowania działań związanych z zakupem wymarzonego mieszkania – tłumaczy Katarzyna Dmowska – Możliwe, że poziom popytu mimo wszystko ustabilizuje się na niższym poziomie niż w 2015 roku. Dodatkowo, w związku z podatkiem bankowym, obawiamy się ograniczenia akcji kredytowych po stronie niektórych banków.

Ustawa o kredycie hipotecznym

W przyszłym roku możemy spodziewać się także implementacji w polskim prawodawstwie unijnej dyrektywy o kredycie hipotecznym, co powinno, zgodnie z pierwotnymi założeniami, nastąpić w marcu 2016 r. Bardzo prawdopodobnym jest, że wejście w życie nowych regulacji przesunie się w czasie. Dla pośredników kredytowych ustawa ta oznacza m.in. zmiany w kwestiach licencjonowania pośredników, obowiązkowego ubezpieczenia OC, informowania klientów o wynagrodzeniu pobieranym przez pośrednika od banków oraz informowania klientów o pełnej ofercie pośrednika.

Nowe zasady mogą odbić się głośnym echem na rynku kredytów hipotecznych, ale prawdopodobnie wzmocnią szanse uczestników rynku, którzy już wcześniej stosowali wysokie standardy w swojej pracy.

– Zmiany w regulacjach odbieramy jako szansę dla ANG, ponieważ te regulacje powinny podnieść jakość pracy doradców na rynku, będą miały wpływ na ich odpowiedzialne działania, a to od samego początku jest dla nas bardzo ważne, jest częścią tożsamości naszej firmy – dodaje Katarzyna Dmowska.

Co dalej z rynkiem nieruchomości?

Burzliwy okres przeżywa także rynek nieruchomości – z jednej strony ułatwienia dla potencjalnych klientów związane z programem Mieszkanie Dla Młodych, z drugiej – wyższy minimalny wkład własny od nowego roku. Co jeszcze będzie wpływało na rynek kredytów hipotecznych w 2016r.? Można spodziewać się wzrostu czy regresu?

– Wyższe ceny kredytów hipotecznych, wyższy wymagany wkład własny, możliwość ograniczenia akcji kredytowej przez niektóre banki – to wszystko może spowolnić rynek nieruchomości, a co za tym idzie, wpłynąć na spadek cen nieruchomości – wyjaśnia Katarzyna Dmowska – Taka sytuacja potrwa kwartał, może pół roku, dopóki zarówno klienci, jak i banki i ich partnerzy nie oswoją się z nową sytuacją. Potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa nadal są bardzo wysokie i tak będzie przez kolejne kilka lat.

Katarzyna Dmowska uważa, że zmiany te wpłyną na ANG Spółdzielnię Doradców Kredytowych, tak jak na cały rynek pośrednictwa kredytowego w Polsce. Kwestie związane z ryzykiem ograniczania akcji kredytowej przez banki, fakt większego wkładu własnego oraz coraz wyższych marż, spowoduje zmniejszenie wartości udzielanych kredytów, a to będzie miało bezpośredni wpływ i utrudni pracę spółdzielcom/doradcom. Z drugiej jednak strony, zmiany w regulacjach spowodują poprawę jakości pracy pośredników finansowych, zmuszą branżę do większego wysiłku w doskonaleniu działań, szukania nowych szans, pojawią się nowe usługi finansowe. To będzie ciekawy rok.

Katarzyna Dmowska

Udostępnij artykuł: