Odliczenie VAT- nowelizacja

Polecamy

Już za półtora miesiąca przy zakupie samochodu osobowego odliczymy 50 procent VAT - bez obowiązującego dotychczas limitu kwotowego. Będzie można też odzyskać połowę wartości VAT od zakupu paliwa; zasada ta będzie obowiązywać od 1 lipca 2014 roku. W ostatni piątek Sejm uchwalił przepisy, regulujące zasady odliczania podatku VAT od samochodów używanych w działalności gospodarczej. Ustawa ma wejść w życie już 1 kwietnia.

Na nowym gruncie prawnym odliczanie podatku VAT od samochodów osobowych używanych w działalności gospodarczej będzie możliwe na dwa sposoby. Jeśli podatnik będzie wykorzystywał auto wyłącznie do celów biznesowych, powinien zawiadomić o tym fakcie urząd skarbowy. W takim przypadku na podatniku ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Rozwiązanie takie nie jest dla wielu przedsiębiorców nowością; prowadzenie tzw. kilometrówki umożliwia zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją auta nieujętego w ewidencji środków trwałych. Prowadzenie kilometrówki umożliwi odliczanie 100 procent VAT zarówno od ceny nabycia auta, jak również kosztów eksploatacyjnych – w tym zakupu paliwa.

Jeśli przedsiębiorca nie chce bawić się w pracochłonną buchalterię, albo korzysta z pojazdu do celów prywatnych i służbowych równocześnie, będzie mógł odliczać 50% VAT od wszystkich wydatków związanych z posiadaniem samochodu. Równocześnie zniesiony zostaje maksymalny limit kwotowy 6000 złotych. Oznacza to, iż najwięcej skorzystają nabywcy aut relatywnie drogich. W przypadku zakupu samochodu o wartości 100 tysięcy złotych netto do odliczenia pozostanie 11500 złotych podatku – na gruncie obecnie obowiązującego prawa było to niemal dwukrotnie mniej. Stracą użytkownicy najtańszych aut na rynku – obecnie można odliczyć 60% wartości naliczonego VAT, po zmianach będzie to o 10% mniej.

Pospieszyć się powinni ci, którzy planują remont swoich pojazdów lub choćby sezonową wymianę opon na nowe. Zgodnie z obecnym prawem od takich zakupów odliczyć można cały VAT. Od 1 kwietnia do odliczenia pozostanie zaledwie połowa tej kwoty – zasada odliczania 50% podatku przy zakupie mieszanym obejmie również części, akcesoria i usługi motoryzacyjne.

Prawo do odliczenia całego VAT zarówno przy zakupie, jak i użytkowaniu pojazdu utrzymają posiadacze aut ciężarowych i specjalnych. Grupa tych pojazdów ulegnie jednak dość radykalnemu zmniejszeniu – nawet w porównaniu do obecnego stanu prawnego. Za ciężarówki będą uznawane w zasadzie wyłącznie pojazdy wyposażone w jeden rząd siedzeń i wydzieloną przestrzeń ładunkową. Również do grona pojazdów specjalnych umożliwiających pełny odpis VAT kwalifikować się będą  wyspecjalizowane maszyny samobieżne, jak koparki, ładowarki lub żurawie samochodowe. Znikną tak lubiane przez doradców podatkowych „bankowozy typu C” i „auta pomocy drogowej”.

W cierpliwość powinni natomiast uzbroić się wszyscy planujący zakup używanego auta w krajach Unii Europejskiej. 1 kwietnia bezpowrotnie ma zniknąć wymóg uzyskiwania zaświadczenia o braku obowiązku zapłaty VAT z tytułu nabycia pojazdu. W portfelu nabywcy pozostanie 160 złotych – tyle obecnie płaci się za ten dokument.

140210.01.samochody.350x

140210.02.samochody

Karol Jerzy Mórawski

 

Udostępnij artykuł: