Tomasz Dąbrowski czasowo pokieruje pracami zarządu Banku Pocztowego

Kadry

Rada nadzorcza Banku Pocztowego powierzyła członkowi zarządu Tomaszowi Dąbrowskiemu kierowanie pracami zarządu banku do dnia powołania przez radę nadzorczą osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa, podał bank.

Bank Pocztowy
Fot. Bank Pocztowy

Rada nadzorcza Banku Pocztowego powierzyła członkowi zarządu Tomaszowi Dąbrowskiemu kierowanie pracami zarządu banku do dnia powołania przez radę nadzorczą osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa, podał bank.

Rada nadzorcza @PocztowyBank powierzyła członkowi zarządu Tomaszowi Dąbrowskiemu kierowanie pracami zarządu banku do dnia powołania przez radę nadzorczą osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa #BankPocztowy

Jednocześnie rada nadzorcza postanowiła delegować sekretarza rady nadzorczej Michała Leskiego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Banku Pocztowego, tj. od 11 września 2020 roku do dnia:

- powołania przez radę nadzorczą osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa zarządu Banku Pocztowego albo

- powołania przez radę nadzorczą osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko członka zarządu Banku Pocztowego odpowiedzialnego za obszar ryzyka/zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku,

w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, jednak nie dłużej niż na okres 3 miesięcy, podano także.

Skład zarządu Banku Pocztowego

"Wobec powyższego skład zarządu Banku Pocztowego S.A. na dzień 11 września 2020 r. będzie przedstawiał się następująco:

Tomasz Dąbrowski - członek zarządu

Paweł Kopeć - członek zarządu

Michał Leski - członek zarządu" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Zmiany w zarządzie Banku Pocztowego >>>

Na okres oddelegowania Michała Leskiego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Banku Pocztowego czynności sekretarza rady nadzorczej będzie wykonywał Andrzej Bodziony.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: