Tomasz Gawlik Prezesem JSW

Tylko u nas

Nadzorcza JSW jednogłośnie dokonała wyboru Tomasza Gawlika na stanowisko Prezesa Zarządu JSW S.A. VIII kadencji. Nowy prezes giełdowej spółki obejmuje swoje stanowisko z dniem powołania.

Nadzorcza JSW jednogłośnie dokonała wyboru Tomasza Gawlika na stanowisko Prezesa Zarządu JSW S.A. VIII kadencji. Nowy prezes giełdowej spółki obejmuje swoje stanowisko z dniem powołania.

Tomasz Gawlik Jest związany z JSW od 26 lat, a od 4 września tego roku jest również członkiem jej zarządu.

Tomasz Gawlik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Na tej samej uczelni ukończył również Podyplomowe Studia Podatkowe w zakresie finansów i rachunkowości podatkowej. Z Grupą JSW związany jest od 1989 roku. Najpierw pracował w kopalni Jas-Mos a od 2005 roku w Biurze Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej w Zespole Zamówień Publicznych i Umów. Od 2008 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego a następnie od 2010 roku funkcję Dyrektora Biura Rozwoju Strategicznego. Od 2013 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Energetycznej "Jastrzębie" S.A.

Od 4 września br. pełni w Spółce funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii.  Posiada doświadczenie w tworzeniu i nadzorze nad realizacją długoterminowych planów strategicznych, przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych oraz wdrażaniu projektów ukierunkowanych na optymalizację procesów w przedsiębiorstwach.

Źródło: www.jsw.pl

Udostępnij artykuł: