Tomasz Hinc

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Prezes Zarządu Grupa Azoty S.A.

Tomasz Hinc. Fot. Grupa Azoty S.A.

Prezes Zarządu Grupa Azoty S.A.

Kompetencje w spółce: Kierowanie pracami Zarządu, Strategia, Zarządzanie Grupą Kapitałową i nadzór właścicielski, Polityka informacyjna, Polityka Personalna, Komunikacja i wizerunek (w tym sponsoring i CSR), Audyt wewnętrzny, Koordynacja działań prawnych,
Compliance, Reprezentowanie Spółki wobec jej Akcjonariuszy, organów statutowych, władz i instytucji państwowych i samorządowych

Prezes Zarządu Spółki od 1 grudnia 2020 r.

Wykształcenie: Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego.

Doświadczenie zawodowe:

 • od 1 grudnia 2020 - Prezes Zarządu Grupa Azoty S.A.,
 • od 5 marca 2018 r. do 29 listopada 2020 r. - Wojewoda Zachodniopomorski,
 • w latach 2016 - 2018 - Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty S.A.,
 • od 2007 roku Doradca Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w Warszawie,
 • a następnie Dyrektor Oddziału Totalizatora w Szczecinie,
 • w 2008 roku p.o. Dyrektora Oddziału w Zielonej Górze, a od 2013 roku również Dyrektor Oddziału w Koszalinie,
 • w latach 1997 - 2007 - nauczyciel akademicki w szczecińskich szkołach wyższych,
 • specjalizacja w dziedzinach Organizacji i zarządzania, Zarządzania zasobami ludzkimi, Socjologii oraz Public Relations,
 • od 2006 do 2018 roku - Radny Rady Miasta Szczecin przez trzy kolejne kadencje, a od 2014 roku Wiceprzewodniczący Rady.
 • od 2015 do 2018 roku - przedstawiciel Miasta Szczecin w Radzie Euroregionu Pomerania.
 • w latach 2013 - 2015 - członek Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 • w latach 2007 - 2014 - członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Szczecina.
 • od 2003 do 2018 roku w Radzie Społecznej Regionalnego Szpitala Onkologicznego w Szczecinie - Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

Dodatkowe informacje: wyróżniony w finale VII edycji Polish National Sales Awards 2015, finalista VI edycji konkursu Polish National Sales Awards 2014.

Źródło: Grupa Azoty S.A.
Udostępnij artykuł: