Tomasz Kuczur

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Członek Rady Nadzorczej Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Prawnik i politolog. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku prawo oraz Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) na kierunku nauki polityczne.

Doktorat z nauk prawnych uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Posiada stopień doktora habilitowanego uzyskany na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu nauk społecznych, specjalizacja systemy polityczne. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Członek Rady Naukowej „Przeglądu Sejmowego”.

Powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Wsparcie dla Czasopism Naukowych".

Kierownik Zakładu Współczesnych Systemów Politycznych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor lub współautor monografii, książek, artykułów naukowych oraz analiz.

Udostępnij artykuł: