Tomasz Kulik

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Tomasz Kulik
Tomasz Kulik Fot. Materiały prasowe PZU

Członek Zarządu Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Do chwili powołania do Zarządu PZU SA był dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu. Przygotowywał strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata 2016-2020 oraz politykę kapitałowo-dywidendową.

Był członkiem Zarządu TFI PZU (w przeszłości także PZU Asset Management) nadzorującym obszar finansów, ryzyka, operacji i IT. Kierując pracami Zarządu TFI PZU, odpowiadał również za obszar korporacyjny.

Posiada wieloletnie doświadczenia w pracy w instytucjach ubezpieczeniowych i finansowych. Absolwent SGH. Uzyskał również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw-Illinois Executive MBA. Członek The Association of Chartered Certified Accountants.

Przez większość kariery związany z Grupą Aviva (d.Commercial Union). Tomasz Kulik jest jednocześnie dyrektorem finansowym w Grupie Kapitałowej PZU.

Udostępnij artykuł: