Tomasz Kulik

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Zarządu Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Tomasz Kulik
Tomasz Kulik Fot. Materiały prasowe PZU

Członek Zarządu Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Do chwili powołania do Zarządu PZU SA był dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu. Przygotowywał strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata 2016-2020 oraz politykę kapitałowo-dywidendową.

Był członkiem Zarządu TFI PZU (w przeszłości także PZU Asset Management) nadzorującym obszar finansów, ryzyka, operacji i IT. Kierując pracami Zarządu TFI PZU, odpowiadał również za obszar korporacyjny.

Posiada wieloletnie doświadczenia w pracy w instytucjach ubezpieczeniowych i finansowych. Absolwent SGH. Uzyskał również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw-Illinois Executive MBA. Członek The Association of Chartered Certified Accountants.

Przez większość kariery związany z Grupą Aviva (d.Commercial Union). Tomasz Kulik jest jednocześnie dyrektorem finansowym w Grupie Kapitałowej PZU.

Udostępnij artykuł: